Logga in
Logga in

Broarbeten i Östergötlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna regelbundet i Östergötlands län.

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation (öppnas i ny flik).

Broarbeten 2024

Bro på väg 732 över Borkens utlopp, V Borkhult, Åtvidaberg kommun

När: Arbete pågår vecka 24–26, 2024.
Varför: Betongreparationer på frontmurar, vingmurar och brobaneplattan.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet på bron.

Bro på väg 135 över bäck vid Hult, Kinda kommun

När: Arbete pågår vecka 32–34, 2024.
Varför: Rensning och betonggjutning i rörbron.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet på bron.

Bro på väg 502 över Bonderydsjöns utlopp vid Skramlan, Ödeshögs kommun

När: Arbete pågår vecka 21–23, 2024.
Varför: Ommålning av brobaneplattan, komplettering tätskikt och utbyte asfaltbeläggning.
Trafikpåverkan: Omledning av trafiken på vägarna 503 och 918.

Bro på väg 926 över Disevidsån N Diseved, Ödeshögs kommun

När: Arbete pågår vecka 24–26, 2024.
Varför: Ommålning av brobaneplattan, komplettering tätskikt och utbyte asfaltbeläggning.
Trafikpåverkan: Omledning av trafiken på vägarna 918 och 925.

Bro på väg 135 över Stångån vid Äpplerum, Kinda kommun

När: Arbete pågår vecka 15–18, 2024.
Varför: Ommålning av brolager, rostskyddsmålning räckesståndare och betongreparationer.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet på bron.

Bro på väg 23 över enskild väg vid Rimforsa, Kinda kommun

När: Arbete pågår vecka 35–41, 2024.
Varför: Utbyte kantbalkar, räcken, tätskikt och asfaltbeläggning samt betongreparationer.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet på bron.

Bro på väg 1025 över bäck vid Dömestad, Linköping kommun

När: Arbete pågår vecka 34–38, 2024.
Varför: Utbyte kantbalkar, räcken, tätskikt och asfaltbeläggning samt betongreparationer.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet på bron.