Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Skåne län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet
Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.
Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bl.a. för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Arbeten längs vägnätet

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Det kan vara allt från kövarningssystem till självkörande bilar.
ITS-åtgärder, E6 genom Skåne

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättar vi kollektivtrafiken i Skåne län

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Skåne län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.