Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Skåne län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet
Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.
Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte
Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bl.a. för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Nya signalsystemet ERTMS i Skåne

Arbeten längs vägnätet

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Det kan vara allt från kövarningssystem till självkörande bilar.
ITS-åtgärder, E6 genom Skåne

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättar vi kollektivtrafiken i Skåne län

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Skåne län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.