Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov B

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Du måste ha ett godkänt och giltigt kunskapsprov när du ska göra ditt körprov. Avgiften för körprov för behörighet B är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1 040 kronor. Du bokar ditt prov i tjänsten Boka prov, längre ner på sidan. När du bokar prov väljer du om behöver låna Trafikverkets bil vid provet. Det kan du göra mot en avgift.
Läs mer på sidan Trafikverkets bilar.

 

Företräde till prov

Du som ska göra kunskapsprov och körprov för första gången för behörighet B har företräde. Du har företräde till totalt två kunskapsprov och totalt två körprov. Observera att du efter dessa prov inte längre har företräde till de första lediga provtiderna, och därför kan få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Skylt vid körprov från den 1 oktober

Från den 1 oktober kommer provfordon som används vid körprov för B-behörighet och taxiförarlegitimation märkas med en skylt baktill på bilen som har texten ”Körprov”. Skylten är en åtgärd för att minska antalet påkörningsolyckor bakifrån och ska bidra till ökad trygghet och säkerhet i trafiken.

Så här går körprovet till

Förarprövaren inleder med att berätta om hur provet går till och vad som bedöms. Observera att förarprövaren talar svenska vid körprovet. Det går inte att boka körprovet på annat språk.
Om du inte kan svenska, kan du få se en film på annat språk om hur körprovet går till innan provet startar. Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk version). Du kan även se filmen innan du kommer till ditt prov.
Du hittar de översatta filmerna och andra filmer om körkort här.


Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll

Därefter får du köra i minst 25 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. Läs mer om säkerhetskontrollen för personbil i Transportstyrelsens föreskrift om förarprov, längst ner på sidan.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra. Om det uppstår någon farlig situation där förarprövaren behöver ingripa, är det ändå du som räknas som förare och är ansvarig för vad som händer under provet.

Efter körprovet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du uppgett din e-postadress kommer resultatet att skickas till dig. Körprovsprotokollet finns även i tjänsten Boka prov.

Om ditt körprov är godkänt

Grattis till körkortet! Inom fem arbetsdagar skickar Transportstyrelsen körkortet i ett rekommenderat brev som du ska hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då ta med en godtagbar och giltig id-handling.

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling, så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar id-handling.

Du får köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Om ditt körprov är underkänt

Om ditt körprov är underkänt, får du en förklaring om varför. Kom ihåg att kunskapsprovet måste vara giltigt när du gör ditt nästa körprov. Om giltighetstiden för kunskapsprovet har gått ut måste du göra ett nytt kunskapsprov innan du kan göra körprovet.
Det är viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

I protokollet som du får skickat till din e-postadress finns en länk, "Translation", som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. Länken finns även vid varje underkänd provpunkt.