Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov B

På kunskapsprovet ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Läs mer om riskutbildning för personbil på Transportstyrelsens webbplats:
Riskutbildning för personbil (Transportstyrelsens webbplats)

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om. Läs mer på sidan Sammanhållet förarprov behörighet B:
Sammanhållet Förarprov behörighet B

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

 

Så här går kunskapsprovet till

Innan provet börjar ska du intyga att du inte kommer att fuska och inte kommer hjälpa någon annan att fuska.

Provet består av 70 frågor, men bara 65 av dem räknas in i resultatet. Det beror på att 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Du kan inte se vilka frågor som är testfrågor. Du måste svara rätt på 52 frågor för att provet ska bli godkänt. Provtiden är 50 minuter. Kunskapsprovet finns översatt till 14 språk.

Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom fem områden:

  1. fordonskännedom och manövrering
  2. miljö
  3. trafiksäkerhet
  4. trafikregler
  5. personliga förutsättningar

Här kan du se en film om hur kunskapsprovet går till. Filmen finns på 14 språk.

 

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket

Du måste fotografera dig hos Trafikverket Förarprov innan du gör ditt första kunskapsprov. Läs mer om fotografering på sidan Obligatorisk fotografering.
Obligatorisk fotografering hos Trafikverket Förarprov inför provet

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling). Fotot på id-handlingen måste tydligt visa att det är du. Läs mer om godtagbara id-handlingar och hur du gör om du saknar en sådan, på sidan Krav på identiteshandling
Krav på identitetshandling

Har du svårt att läsa eller har behov av tolk?

Då kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med längre provtid, muntligt eller med hjälp av tolk. Se filmer om hur de olika proven går till på sidan Anpassade kunskapsprov.
Anpassade kunskapsprov

Vill du göra kunskapsprovet på annat språk?

Då kan du välja att göra provet på något av de 14 språk som provet finns översatt till. Du kan även ansöka om att göra provet med tolk eller teckenspråkstolk. Läs mer:
Anpassade kunskapsprov

Efter kunskapsprovet

Du får besked direkt efter provet om ditt prov är godkänt eller underkänt. Vi skickar resultatet till din e-postadress. Du kan också hämta resultatet på webben, genom att logga in i tjänsten Boka prov på trafikverket.se/bokaprov. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Om ditt kunskapsprov är godkänt

Ett godkänt kunskapsprov (behörighet B) är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Annars måste du göra om båda proven.

Har du ett godkänt och giltigt körprov, får du besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du ska hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då ta med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet inte vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Om ditt kunskapsprov är underkänt

Om ditt kunskapsprov är underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov. 

Även om ditt kunskapsprov är underkänt ska du genomföra körprovet. Ett godkänt körprov är giltigt i två månader. Det är därför viktigt att du gör om kunskapsprovet inom denna tid, annars får du göra om båda proven.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om hur du ansöker om förlängd giltighetstid.
Körkort (Transportstyrelsens webbplats)

Var kan jag göra kunskapsprovet?

På sidan Förarprovskontor hittar du Förarprovs alla provplatser, med information om adress, öppettider, vilka provtyper som genomförs på de olika provplatserna.
Förarprovskontor

Företräde till prov, behörighet B

Första gången som du ska göra kunskapsprov och körprov för behörighet B (personbil) har du företräde till de första lediga provtiderna. Läs mer på sidan Boka körkortsprov.
Boka körkortsprov

Frågor och svar

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.
Frågor och svar om körkortsprov