Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov B

På kunskapsprovet ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Läs mer om riskutbildning för personbil på Transportstyrelsens webbplats.

Riskutbildning för personbil (Transportstyrelsens webbplats)

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om. Läs mer på sidan Sammanhållet förarprov behörighet B.

Sammanhållet Förarprov behörighet B

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

Boka prov

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som bokar prov åt dig. Utbildar du dig privat kan du själv boka via länken Boka prov längst ner på den här sidan.

Företräde till prov, behörighet B

  • Första gången som du ska göra kunskapsprov och körprov för behörighet B (personbil) har du företräde till de första lediga provtiderna.
  • Du har företräde till ytterligare två provtider om något av eller båda dina första genomförda prov inte blir godkänt.
  • Du har inte längre företräde till de första lediga provtiderna om du gjort fyra prov. Du kan då få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Vi rekommenderar att du bokar ditt första kunskapsprov och körprov i god tid, minst 2 månader innan du vill göra proven. Då ökar dina möjligheter att få den tid och provort som du önskar. Provtider finns att boka 11 månader framåt.

Det är viktigt att du och din utbildare planerar utbildningen så att den är färdig innan du ska göra provet. Men du behöver inte vänta med att boka prov tills din utbildning är klar.

Ta god tid på dig och utbilda dig väl. Då ökar möjligheten att du får godkänt kunskapsprov och körprov på första försöket och du sparar både tid och pengar.

Vi rekommenderar dig som ska göra omprov att använda tiden väl för att utbilda dig mer innan du genomför nästa prov. Ta hjälp av din utbildare för att utvärdera resultatet.

Läs frågor och svar om företräde på sidan Företräde till prov för behörighet B (personbil).

Företräde till prov för behörighet B (personbil)

Läs rekommendationerna till dig som ska planera och utbilda dig för att ta körkort för personbil. Rekommendationerna hittar du på sidan Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare.

Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare?

Så här går kunskapsprovet till

Provet består av 70 frågor, men bara 65 av dem räknas in i resultatet. Det beror på att 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Du kan inte se vilka frågor som är testfrågor. Du måste svara rätt på 52 frågor för att provet ska bli godkänt. Provtiden är 50 minuter.

Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom fem områden:

  1. fordonskännedom och manövrering
  2. miljö
  3. trafiksäkerhet
  4. trafikregler
  5. personliga förutsättningar

På sidan Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare kan du läsa om vad du ska kunna vid kunskapsprov och körprov B.

Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare?

På YouTube kan du se en film om hur kunskapsprovet går till.

Så här går kunskapsprovet till (Youtube)

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling). Fotot på id-handlingen måste tydligt visa att det är du. Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på sidan Krav på identitetshandling.

Krav på identitetshandling

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket

Du måste fotografera dig hos Trafikverket Förarprov innan du gör ditt första kunskapsprov. Detta gäller även dig som redan har körkort och ska göra prov för ny behörighet. Läs mer om fotografering på sidan Obligatorisk fotografering.

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket Förarprov inför provet

Trafikverket skickar ett inbetalningskort på avgiften för fotografering (80 kronor).

Anpassade prov

Om du har svårt att läsa eller skriva, eller inte kan svenska, kan du få göra ett anpassat kunskapsprov.

Kunskapsprov på andra språk

Kunskapsprovet för behörighet B finns översatt till 14 språk. Du väljer språk när du bokar prov.

Ljudsatt prov

Du kan välja att lyssna på provet på svenska. Om du har bokat provet på annat språk än svenska kan du när som helst under provet byta språk till svenska. Då kan du även lyssna på frågan på svenska.

Muntligt prov, prov med längre provtid, tolk eller teckenspråkstolk

Du kan ansöka om att få göra provet muntligt, med längre provtid, med tolk eller med teckenspråkstolk. Läs mer under Anpassade kunskapsprov om hur du kan du få göra ett sådant prov.

Anpassade prov

Efter kunskapsprovet

Du får besked direkt efter provet om ditt prov är godkänt eller underkänt. Vi skickar resultatet till din e-postadress. Du kan också hämta resultatet på webben, genom att logga in i tjänsten Boka prov på trafikverket.se/bokaprov. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Om ditt kunskapsprov är godkänt

Ett godkänt kunskapsprov (behörighet B) är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Annars måste du göra om båda proven.

Har du ett godkänt och giltigt körprov, får du besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du ska hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då ta med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet inte vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Om ditt kunskapsprov är underkänt

Om ditt kunskapsprov är underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov. 

Även om ditt kunskapsprov är underkänt ska du genomföra körprovet. Ett godkänt körprov är giltigt i två månader. Det är därför viktigt att du gör om kunskapsprovet inom denna tid, annars får du göra om båda proven.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats under Körkort om hur du ansöker om förlängd giltighetstid.

Körkort (Transportstyrelsens webbplats)

Provplatser

På sidan Förarprovskontor hittar du Förarprovs alla provplatser, med information om adress, öppettider, vilka provtyper som genomförs på de olika provplatserna och om det finns möjlighet till fotografering.

Förarprovskontor

Mer information

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.

Frågor och svar om körkortsprov

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20) om kursplan, behörighet B och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:43) om förarprov, behörighet B som finns på Transportstyrelsens webbplats.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)