Logga in
Logga in

Värmland Laxå-Kil, spår- och växelbyte

Vi har bytt ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Vad?

Vi har bytt ut räls, slipers och växlar på den närmare 11 mil långa sträckan mellan mellan Kil och Laxå.

Varför?

För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten.

Nuläge

Spårbytet är klart. Dock återstår byte av spår och en växel på Kristinehamns stationsområde i juni 2024..

Om projektet

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Eftersom banan tidigare haft låg teknisk standard, och höga underhållskostnader, har vi bytt ut det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 km. Efter ombyggnaden är Värmlandsbanan en robust och mer pålitlig järnväg – där tågen kan hålla en jämn, hög hastighet. Dessutom skapas möjligheter för att utöka både person- och godstrafiken.

I sommar läggs den sista pusselbiten i det omfattande spårbytet: vi byter spåren på Kristinehamns station

I slutet av juni börjar vi byta ut de sista 1400 metrarna järnvägsräls på Värmlandsbanan. Det är två spår inne på Kristinehamns stationsområde som ska få ny räls och nya betongslipers. När detta är klart, i mitten av juli, är den allra sista delen av spårbytet klart. Under de fyra år som vi arbetat med att byta spåret på Värmlandsbanan har vi samtidigt byggt nya mötesspår i Välsviken, Väse och över Pråmkanalen. Det bidrar till att fler tåg kan trafikera banan och långa tåg kan mötas utan att stanna på stationerna. 

Samtliga tre etapper är klara

Den första etappen mellan Karlstad och Kristinehamn byggdes om förra sommaren och blev klar i augusti 2022. Den andra etappen av spårbytet, mellan Kil och Karlstad, blev färdig i oktober 2022. Och etapp tre, mellan Kristinehamn och Laxå, öppnades för trafik i augusti 2023.

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid.

Fakta om spårbytet

Att rusta upp järnvägen på denna långa sträcka var ett omfattande arbete som pågått under sex års tid. Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som vi sett över. Det innebär att vi bytt ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterat insidan av trågen. Dessutom har delar av broarnas stålkonstruktion målats om. Det är företaget Infrakraft som genomfört totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå och Kil.

Själva spårbytet gjordes med hjälp av ett spårbyteståg som är drygt 800 meter långt och rör sig framåt med en hastighet av 1–2 km/dygn. Under de dagar som järnvägskorsningarna var avstängada bytte vi spår och slipers, vi renade makadam, lade tillbaka den och riktade spåret. Det nya, skarvfria spåret ger resenärerna en bekväm och tyst tågresa.

Mer än spår och växlar

Förutom att byta ut spår, slipers och växlar har vi lagt ny asfalt i korsningarna. Vi bytte också ut det speciella vägmaterialet Strail, som används över spåren i järnvägskorsningar.

Tidsplan

Förberedande arbeten i form av lokalisering av kablar, sänkning av kablar i banvallen och inmätning. Dessutom har vi tagit en mängd markprover för miljöanalys.

Projektering av spårbytet.

Företaget Infrakraft tilldelades totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå-och Kil.

Byggstart för den första etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kristinehamn. Denna sträcka blev färdig den 9 augusti.

Den 6 september startade den andra etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kil. Sträckan öppnades för trafik igen den 9 oktober.

Den sista delen av spår- och växelbytet sker under sommaren år 2023. Då kommer vi att bygga om järnvägen mellan Kristinehamn och Laxå.

Spår- och växelbytet på Värmlandsbanan blev klart i slutet av agusti år 2023.

Nyheter

Läs och ladda hem dokument

Så funkar ett spårbyte

Kontakt

Åsa Echeverri

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 24