Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 395, Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS)

Trafikverket bygger bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Malmtransporter mellan Kaunisvaara och Svappavaara

Tunga transporter av malm körs
mellan Kaunisvaara och Svappavaara.
Trafikverket förbättrar vägarna
för att de ska klara den ökade trafiken.

Vägarna blir rakare och bredare.
Korsningarna blir säkrare
och broar förbättras eller byts ut.

På några sträckor bygger vi en helt ny väg.
Den leder trafiken utanför byarna.
Vi bygger också gångvägar och cykelvägar på några sträckor.

Vi bygger om sträckor på väg 99, väg 395 och E45/E10.
Vi räknar med att alla sträckorna ska vara färdiga år 2025.

Vad?

Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet längs 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Varför?

För att möta det ökade transportbehovet för tung trafik.

Nuläge

Cirka 4 mil väg av totalt 16 återstår att åtgärda.

Kostnad

Cirka 2,3 miljarder kronor.

Om projektet

Projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) består av flera deletapper, se aktuell status för respektive deletapp nedan.

På sträckan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vi bygger vi om vägarna för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna består av breddning, förstärkning, säkrare korsningar och rakare väg. På några sträckor bygger vi ny väg som leder trafiken utanför byar och på några sträckor blir det bredare vägrenar, kantstenbundna gångbanor eller separata gång- och cykelvägar.

Vi har byggt om 12 av 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Byggnation pågår för sträckan Palokrova-Junosuando, Junosuando by och ny bro över Tärendö älv. Planering pågår för sträckan Autio-Anttis, ny bro över Torne älv vid Autio, planskild passage Merasjärvi samt viltstångsel och faunapassager på väg E45.

Tidsplan

Cirka 4 mil återstår att åtgärda för den 16 mil långa sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

1 Byggnation Palokorva-Junosuando Våren 2022 - hösten 2023

4 km väg genom byn.

Vägplanen är fastställd. Byggstart beräknas till 2023.

4 Byggstart bro över Torne älv vid Autio 2023/2024

Vi planerar att bygga en planskild passage norr om Merasjärvi för att öka säkerheten för framförallt skoter- och hundspannstrafikanter som ska korsa väg 395.

Vi planerar att bygga viltstängsel och två faunapassager längs väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi för att öka trafiksäkerheten men även för att minska risken för påkörningar av renar och övrigt vilt.

7 Hela sträckan av MaKS-projektet klar 2025

Nyheter

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67