Logga in
Logga in

Användning av drönare vid syner och besiktningar av järnvägsanläggningar

Syfte

Utforska och utvärdera användningen av drönare och avancerad bild-/videobehandling för effektiva och hållbara besiktningar och syner av järnvägsanläggningar.

Identifiera möjligheter och utmaningar med att implementera drönarteknik i Trafikverkets arbetsprocesser för att öka effektiviteten och säkerheten samt minska trafikpåverkan och kostnader.

Bakgrund

Järnvägsanläggningar kräver regelbundna besiktningar och syner för att säkerställa deras funktion och säkerhet. Användningen av drönare och avancerad bild-/videobehandling har potential att effektivisera och förbättra dessa inspektionsprocesser. Trafikverket strävar efter att öka effektiviteten i investerings- och underhållsåtgärder genom innovativa teknologier.

Arbetets innehåll

Examensarbetet omfattar förslagsvis:

  • Litteraturstudie om drönarteknikens tillämpningar inom järnvägsindustrin och avancerad bildbehandling.
  • Intervjuer med järnvägsexperter, drönaroperatörer, projektledare, besiktningsmän och andra intressenter för att förstå deras perspektiv och erfarenheter.
  • Planering och utförande av fältbesök och drönarinspektioner av utvalda järnvägsprojekt och järnvägsanläggningar.
  • Insamling av data och bilder/filmer med hjälp av drönare och avancerad bild-/videobehandling.
  • Analysera data för att identifiera möjligheter att förbättra effektivitet, noggrannhet och säkerhet i inspektionsprocessen.
  • Utveckla rekommendationer och riktlinjer för att integrera drönarteknik i Trafikverkets arbetsflöden.

Metod

Examensarbetet kommer att innefatta en blandning av teori, kvalitativstudie i form av intervjuer av olika branchpåverkade aktörer samt fältbesök. Användning av specialiserad drönarutrustning för att genomföra inspektioner och samla in data. Avancerad bildbehandlingsteknik för att analysera och bearbeta insamlade bilder och data. Statistisk analys och jämförelse av resultat för att dra slutsatser och formulera rekommendationer för implementering.

Arbetet riktar sig främst till studenter med inriktning av en tvärvetenskaplig utbildning där teknisk kunskap kompletteras med en förståelse för strategisk och hållbar samhällsutveckling.

Vi välkomnar starkt initiativ från studenten att komma på egna frågeställningar för att nå en bra och utvecklande nivå på sitt examensarbete.

Ort

Göteborg, arbetet kan utföras på distans eller på Trafikverkets lokalkontor.

 

Ansökan

Skicka in din ansökan via kontaktuppgifterna nedan med en motivering om varför just denna frågeställning är intressant för dig.

Kontakt

Anders Cinthio

Telefon: +46 10-123 20 24