Logga in
Logga in

Examensarbete inom elkraftsområdet

Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges största och mest avancerade elkraftsystem och dessutom göra avtryck på framtidens infrastruktur? Skriv exjobb inom elkraft och bidra till hållbara transporter.

 

Ansökningsperioden för examensarbeten som planeras att genomföras under vårterminen 2024 är nu över. För examensarbeten som planeras att genomföras under höstterminen 2024 öppnar ansökningsperioden i april.

Bakgrund

Trafikverket arbetar med elkraft inom ett flertal områden. Mest känt är att vi har ett avancerat kraftsystem för att försörja elektriska tåg samt järnvägens kringutrustning. Det är ett av Sveriges största kraftnät och den sammanlagda effekten är ca 2 000 MVA.

Tågen på järnvägen matas i Sverige via ett 1-fas system med en frekvens på 16,7 Hz. Lasterna (tågen) i detta system är i ständig rörelse med varierat effektuttag. Hos Trafikverket finns omformarstationer för att omvandla elenergi med en frekvens på 50 Hz till 16,7 Hz. Detta sker både med avancerade omriktare med den senaste halvledartekniken samt med roterande omformare bestående av synkronmotorer och synkrongeneratorer. Energin förs ut till fordonen via ett nät av kontaktledningar, matarledningar, kopplingscentraler och transformatorstationer. Kontaktledningarna står i förbindelse med en strömavtagare på fordonet som via elmotorer driver tågen. För att försörja lasterna utmed järnvägen med elenergi, som t.ex. signalanläggningar, teleanläggningar, belysning på bangårdar och för att värma spårväxlar har Trafikverkets ett högspänt 50 Hz hjälpkraftssystem samt lokala kraftanslutningar med lägre spänning. Hela kraftsystemet övervakas och styrs via driftcentraler samt anläggningens egna styr- och övervakningssystem med reläskydd, regulatorer, etc.

Förutom arbete med järnväg utvecklar och förvaltar Trafikverket även vägnätets kraftförsörjning, exempelvis belysningen och kraftförsörjning av tunnlar. Dessutom arbetar vi med elektrifiering av vägar samt elektrifiering av vägfärjor och därtill kopplade system. Totalt sett spänner trafikverkets kraftsystem över ett stort antal teknikområden där vi besitter specialistkompetens.

Om examensarbetet

Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för teknik, att tillsammans med våra tekniska specialister, fördjupa dig inom elkraftsområdet.

Arbetet utförs individuellt eller i par om två studenter. Studenterna själva driver arbetet framåt och har löpande avstämningar med personal från Trafikverket samt högskolan eller universitetet.

Examensarbetet planeras och utformats tillsammans mellan Trafikverket och lärosätet utifrån behov, kunskap och intresseområde. Det är också viktigt att  säkerställa att kravet kring arbetets formella utformning uppfylls. Ofta inleds arbetet med en litteraturstudie med tillhörande inläsningsfas innan själva uppgiften eller forskningsområdet angrips. Resultatet redovisas i en rapport samt tillhörande presentation.

Exempel på forskningsområden

 • Utformning av låg- eller högspänningsanläggningar
 • Högspänningsteknik eller mekanik för kontaktledning, kraftledning, kabelteknik eller liknande
 • Simulering av kraftsystem
 • Drift och optimering av kraftsystem
 • Analys av inhämtad information från kraftsystemet (Dataanalys/Big data/AI)
 • Fördjupning kring en eller flera komponenter inom kraftsystemet
 • Energieffektivisering och effektoptimering
 • Samspelet mellan trafik, fordon och kraftsystemet
 • Elkvalitet
 • Jordning
 • Underhållsteknik
 • Livscykelanalys
 • Belysing

Kvalifikationer

Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete/angreppssätt i frågor och driver dessa processer vidare. Du har förmågan att göra analyser av dina resultat och kan se vilket påverkan dessa har ur ett helhetsperspektiv.

Du har lätt för att samarbeta, du är nyfiken och har viljan att driva arbetet framåt. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

 Vi söker dig som:

 • är driven och vill utveckla Trafikverkets kraftsystem
 • håller på att avsluta en högskoleutbildning inom elkraft, maskinteknik, energiteknik, underhållsteknik eller annan för examensarbetet relevant utbildning.  
 • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Övrig information

Koncernspråk inom Trafikverket är svenska och alla våra styrande dokument och de flesta rapporter är skrivna på svenska. Examensuppsatsen kan skrivas på engelska.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Ansökan

Trafikverket tar inom elkraftsområdet emot öppna ansökningar om examensarbeten. Vi erbjuder sedan examensarbeten utifrån att det matchar våra behov och möjligheter samt att det matchar dina behov och kunskaper.

För att hinna hantera er ansökan önskar vi att den skickas till oss senast tre månader innan önskat startdatum för examensarbetet. Antalet examensarbeten per år är begränsat inom elkraft, så ansök gärna i god tid.

Ansökningsperioden för examensarbeten som planeras att genomföras under vårterminen 2024 är nu över. För examensarbeten som planeras att genomföras under höstterminen 2024 öppnar ansökningsperioden i april.

Skicka in din ansökan till oss via e-post till: elkraft@trafikverket.se

Din ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev per student med:
  • En presentation av dig själv.
  • En beskrivning av din utbildning och kompetenser.
  • Ett förslag till examensarbete alternativt en beskrivning av det område inom elkraft som ni önskar att fördjupa er inom.
 • CV inklusive utdrag över relevanta kurser för examensarbetet.
 • Information om på vilken ort ni önskar genomföra examensarbetet, arbetets omfattning (15/30 hp), samt när i tid det ska genomföras.