Logga in
Logga in

Vill du vara med och realisera Konnektor från Hackaton 2023?

Nu får du möjligheten att utreda möjligheterna för en social utforskningsapp som låter användare genomföra uppdrag genom att interagera med människor och platser i deras närhet eller på distans.

Ort

Borlänge/Uppsala, arbete utförs i huvudsak utanför Trafikverkets lokaler.

Syfte

Examensarbetet syftar till att utforska och utreda implementation en innovativ app med namnet Konnektor för sociala interaktioner. En social utforskningsapp som låter användare genomföra uppdrag genom att interagera med kollegor och platser i deras närhet eller på distans med syftet att lära känna organisation på ett lekfullt sätt genom gameification. Du får rollen att utforska vilka möjligheter det finns att utveckla applikationen för att främja nätverkande, teambuilding, kunskapsdelning och ökad förståelse av organisationens helhet.

Bakgrund

Om du är en engagerad och kreativ student med intresse för apputveckling och organisationsdynamik, är detta examensarbete en spännande möjlighet att bidra till innovation inom vår organisation. Nu får du möjligheten att utreda möjligheterna för en social utforskningsapp som låter användare genomföra uppdrag genom att interagera med människor och platser i deras närhet eller på distans.

Konnektor framkom som en idé från ena vinnarna av Trafikverkets Hackaton 2023. Temat 2023 var att öka helhetssynen genom gameification, det vill säga utgå ifrån frågan ”kan vi ta fram innovativa sätt som leder till ökad förståelse och helhetssyn inom organisationen genom tävlings/spel-approacher? ”

Genom att utgå ifrån Hackatons projektidé, är detta examensarbete utformat att realisera och optimera Konnektor. Målet är att skapa en användarvänlig och effektiv plattform för social interaktion som syftar till att stärka yrkesmässiga relationer och förståelse av organisationen. Målet med examensarbetet är att utreda möjligheterna för en sådan applikation.

Arbetets innehåll

  • Utforska möjligheten att skapa en intern app för organisationens nätverkande och teambuilding.
  • Utreda och ge stöd för teknikval, arkitektur, m.m.
  • Genomföra fältstudie av befintliga liknande applikationer och interna användarundersökningar för att samla feedback i syfte att förbättra applikationens utformning.
  • Utreda möjligheten att utveckla en MVP (Minimum Viable Product) och definiera en kravbild.
  • Dokumentera processen och resultaten i form av en slutrapport.

Metod

Projektet kommer att använda en kombination av analys, utveckling och fältstudie. Det inkluderar forskning om befintliga appar, utreda möjligheter av implementering av Konnektor-appen som en MVP, utforskning av tekniska lösningar för den interna appen och genomföra interna användarundersökningar.

Ansökan bör innehålla

Ett personligt brev per student med:

  • En presentation av dig själv.
  • En beskrivning av din utbildning, skola och kompetenser.
  • Information om vilken ort ni önskar genomföra examensarbetet.

Datum

Examensarbetet planeras att genomföras vårterminen 2025.
Ansökningsperiod mellan 2024-12-01 till 2025-02-28.

Kontakt

Ta kontakt med handledaren nedan inom ansökningsperioden för att skicka in ansökan.

Kiriakos Charalambidis

Telefon: +46 10-123 48 56