Logga in
Logga in

Förbättrad trafiksäkerhet mellan Sikeå och Gumboda

Nu har vi förbättrat trafiksäkerheten mellan Sikeå och Gumboda, på E4 i Västerbotten.

Vid Granberget har en faunabro för ren och vilt byggts för att öka trafiksäkerheten och minska den barriäreffekt som E4 innebär. På grund av stängsel och höga trafikmängder är E4 idag en stark barriär i landskapet för rennäringen och vilda djur. På flera ställen är idag kustremsan öster om E4 mycket svår att nyttja för rennäringen och vilda djur löper stora risker när de väljer att passera E4 för att nå områden på andra sidan vägen. 2022 blev en likadan faunabron på E4 vid Gladaberget, i närheten av Djäkneboda, klar.

En ny, rymlig och naturnära rastplats har byggts vid Granberget mellan Sikeå och Gumboda, för att öka trafiksäkerheten. Här kan du ta en paus från trafiken.

Den 9,9 km långa sträckan mellan Sikeå och Gumboda har breddats och fått mitträcken, för att öka trafiksäkerheten. Hastigheten har höjts till 110 km/h och anslutningsvägar har stängts samtidigt som vilstängsel satts upp.