Logga in
Logga in

Här rustar och bygger vi Sveriges nya järnväg

Vi reser som aldrig förr på järnvägen. Resenärer och näringsliv ska kunna lita på att tåget och transporterna kommer fram i tid. Trafikverket genomför mängder av projekt för att utveckla den svenska järnvägen.

I flera decennier har trafiken på spåren ökat vilket gjort att järnvägen i dag är hårt belastad. I synnerhet på stambanorna och runt våra storstäder är det trångt i spåren, en trängsel som gör järnvägen störningskänslig. Stora delar av järnvägen byggdes för mindre trafik med lättare och långsammare tåg. En ökad trafik skapar också större slitage och snabbare nedbrytning av järnvägen.

Trafikverket rustar upp befintliga spår, så att tågen ska gå i tid utan störningar och avbrott. Vi bygger också ut järnvägen med nya banor, eller exempelvis från enkelspår till dubbelspår, för att kunna möta den ökande efterfrågan och ge plats åt fler tåg, korta ner restider och minska järnvägens störningskänslighet.

Här nedanför kan du ta del av alla våra järnvägssatsningar, stora som små, som planeras eller pågår från norr till söder. För när järnvägens tillförlitlighet och kapacitet ökar – knyter vi Sverige närmare och skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.