Logga in
Logga in

Här bygger vi Sveriges nya järnväg

Det ska bli enklare att resa och transportera varor grönt. Därför rustar vi inte bara upp och moderniserar järnvägen – vi bygger också ut den med nya banor och spår från norr till söder.

I flera decennier har trafiken på spåren ökat vilket gjort att järnvägen i dag är hårt belastad. I synnerhet på stambanorna samt runt våra storstäder är det trångt i spåren, en trängsel som gör järnvägen störningskänslig. Därför behöver vi parallellt med att vi rustar upp befintliga spår också bygga ut järnvägen med helt nya banor, alternativt bygga om enkelspår till dubbelspår och utöka sträckor med dubbelspår till fyr-spår.

Vi är framtiden på spåren – i hela landet

Här nedanför listar vi några av de alla de projekt som nu pågår från norr till söder för att ge plats för fler tåg, fler resenärer och mer gods. För när kapaciteten på järnvägen ökar knyter vi Sverige närmare och skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.

Norra Sverige

Luleå–Narvik/Malmbanan, flera arbeten

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods.

Mellersta Sverige

Östra Sverige

Västra Sverige

Södra Sverige