Logga in
Logga in

Stationsåtgärder Stockholm C Ljust och fräscht vid spåren 5 och 6 på Stockholm C

Nu har vi öppnat den nyrenoverade plattformen vid spåren 5–6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som byggs om för en tryggare miljö med nya ytskikt och förbättrad tillgänglighet.

Tisdagen den 19 december öppnade vi den nyrenoverade plattformen vid spåren 5–6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som Trafikverket bygger om för en tryggare miljö med nya ytskikt, förbättrad tillgänglighet och bättre resenärsinformation.

Stockholm Central är en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer och besöks en vanlig dag av över 220 000 personer. Den svenska järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Järnvägen ska hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart. Under cirka fyra år rustar vi upp och bygger ut spår och miljöer på Stockholm Central för dagens och framtidens behov.

– Upprustningen är en del av vårt arbete för att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station. Vi gör det i en nära dialog med samtliga fastighetsägare. Allt för att möta morgondagens resenärer, säger Jimmy Carlsson, biträdande projektledare för Stockholm Central på Trafikverket.

Plattformarna totalrenoveras för framtidens behov

Vi totalrenoverar plattformarna vid spåren 3–4, 5–6 och 7–8 och fräschar upp gångtunneln som leder till spåren 11–19. Samtidigt genomför vi spår- och växelbyten och installerar energieffektiv belysning. Hela arbetet beräknas vara klart 2026.

Plattformarna byggs om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt i ljus granit, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Det blir en ljusare, tryggare och mindre bullrig miljö för resenärerna, med bland annat nya ljusa innertak, bra belysning, nya skyltar och högtalarsystem samt nya möbler. Vi bygger om plattformarna så att de lutar bort från spåren för ökad säkerhet. Det blir även nya taktila gångstråk som hjälp till personer med synnedsättning.

Allt fler åker tåg och det ställer höga krav på järnvägen som ska vara punktlig och säker. En smidigare av- och påstigning är en del av arbetet. För att tillgodose behoven behöver järnvägen vara ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Medan vi arbetar kommer vissa entréer och delar av stationen vara stängda. Det kan medföra att tåg avgår från andra spår än vanligt. Det är därför viktigt att i god tid kontrollera vilket spår tåget avgår ifrån.