Logga in
Logga in

Trafikverket byter ut växlar på Stockholm Central för punktligare tågtrafik

Just nu byter Trafikverket ut sex växlar på Stockholm Central. Växeln är en känslig punkt för punktligheten på järnvägen. Med moderna och robusta växlar blir järnvägen mindre sårbar.

Stockholm Central är en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer. Nu under påskhelgen ska flera växlar bytas ut norr om Stockholm Central. Arbetet pågår fram till tisdag morgon klockan 05.00.

– Växeln är en känslig punkt i järnvägen. Den består av en mängd olika komponenter och rörliga delar. Om något går sönder i växeln påverkar det ofta trafiken med förseningar. För en punktlig tågtrafik är det därför mycket viktigt med robusta och pålitliga växlar, säger Ove Näslund, projektledare för Stockholm Central på Trafikverket.

Järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Sveriges nya järnväg ska hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart.

Trafikverket rustar upp järnvägen i hela landet

Trafikverket arbetar med att rusta upp järnvägen i hela Sverige. Stockholm Central är en viktig knutpunkt i Sveriges järnvägssystem och binder ihop hela landet.

– Växelbytena gör järnvägen mer tillförlitlig vilket tillsammans med andra underhållsarbeten gör tågtrafiken mer punktlig. Något alla som reser hållbart med tåg har nytta av, säger Ove Näslund, projektledare Trafikverket.

Arbetena ingår i en större underhållssatsning som Trafikverket genomför under åren 2020–2025 på sträckan Tegelbacken–Ulriksdal. Totalt 33 växlar ska bytas ut fram till sommaren 2024.

Mer om växlar

Ute på järnvägen är växeln den plats där två eller flera spår delar sig. Växeln gör att det går att byta spår, så att det går att ta sig till fler platser. Genom växeln finns det också en reserv i systemet – om något går sönder på en bana går det att leda in tågen via växeln på en annan bana.

I järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar finns cirka 11 000 växlar.