Logga in
Logga in

Stationsåtgärder Stockholm C Trafikverket växlar upp för punktligare tågtrafik

På torsdag den 14 april börjar Trafikverket byta ut sex växlar på Stockholms central. Växeln är en känslig punkt för punktligheten på järnvägen. Med moderna och robusta växlar blir järnvägen mindre sårbar.

Stockholms central är en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer. Med start nu på torsdag ska flera växlar bytas ut norr om Stockholms central.

– Växeln är en känslig punkt i järnvägen. Den består av en mängd olika komponenter och rörliga delar. Om något går sönder i växeln påverkar det ofta trafiken med förseningar. För en punktlig tågtrafik är det därför mycket viktigt med robusta och pålitliga växlar, säger Ove Näslund, projektledare för Stockholms central på Trafikverket.

Specialutformade växlar för trång station

På en station som Stockholms central är varje kvadratmeter värdefull och det har därför krävts särskilt utrymmessmarta växlar som specialutformats för att passa in.

– På större och trånga stationer finns ofta en äldre typ av växel som är utrymmessmart, men också känslig eftersom alla tåg passerar en gemensam punkt. Nu har vi återskapat den här växeln, men gjort den mer robust med större räler och betongslipers för att klara den täta trafiken, säger Ove Näslund.

Arbetena ingår i en större underhållssatsning som Trafikverket genomför under åren 2020–2025 på sträckan Tegelbacken–Ulriksdal. Totalt 33 växlar ska bytas ut fram till sommaren 2024.

Mer om växlar

Ute på järnvägen är växeln den plats där två eller flera spår delar sig. Växeln gör att det går att byta spår, så att det går att ta sig till fler platser. Genom växeln finns det också en reserv i systemet – om något går sönder på en bana går det att leda in tågen via växeln på en annan bana.

I järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar finns cirka 11 000 växlar.