Logga in
Logga in

Dalabanan Uppsala-Mora

Vi moderniserar och rustar upp Dalabanan mellan Uppsala och Mora för att korta restiderna och för att kunna öka person- och godstrafiken.

Dalabanan spelar en viktig roll för person- och godstransporter. Idag är banan sliten och inte byggd för de ökade behoven av resor och transporter. För att kunna möta framtida efterfrågan har vi gjort flera utredningar under åren och tagit fram utbyggnadspaket för olika etapper. De närmaste åren gör vi flera åtgärder och investeringar för att trafiken ska kunna öka och restiderna bli kortare.

Totalt planerar och genomför vi åtgärder för närmare 2 miljarder på Dalabanan fram till år 2030 och de bidrar till:

  • God turtäthet, ett tåg i timmen med långväga persontåg Uppsala-Borlänge
  • Förkortad restid Uppsala-Borlänge till 89 minuter (dagens restid är 100 minuter)
  • Kapacitetsförbättringar som ger plats på spåret för ytterligare godstrafik

Smartare tågmöten

De hastighetshöjande åtgärder vi planerar kommer att ge möjlighet till smartare tågmöten som kortar restiden. För att kunna förkorta restiden behöver framtida tågmöten bara ske på platser där tågen ändå gör uppehåll för på- och avstigning. Vi bygger om flera stationer och mötesstationer så att två tåg kan mötas, så kallade samtidiga infarter. Samtidiga infarter bygger vi i Hedemora, Snickarbo, Vikmanshyttan, Rosshyttan, Gustas och i Säter. En ny mötesstation byggs söder om Hedemora, vid Lustån. Vi stänger och bygger bort mindre järnvägskorsningar. 

Hastighetshöjande åtgärder

Vi gör hastighetshöjande åtgärder och åtgärder på järnvägskorsningar mellan Uppsala och Avesta Krylbo som samordnas med spår- och växelbyten och upprustning av kontaktledning. I Borlänge bygger vi ett nytt spår (plattformsläge) på stationen. Heby, mellan Uppsala och Sala, ska få en ny mötesstation. Nu pågår utredningar för de här åtgärderna.

Restiden kortas

När samtliga åtgärder är klara kan tågen mötas varje timme i Uppsala Norra, Sala, Lustån samt i Borlänge. Det ger en förkortad restid med cirka 7 minuter, vilket innebär 93 minuter mellan Uppsala och Borlänge vid timmestrafik.

Det krävs ytterligare cirka fyra minuters minskad restid för att nå målbilden. Vi utreder möjligheten för det.

Nyheter

Projekt som pågår på Dalabanan

De  närmaste åren gör vi ett flertal åtgärder och investeringar för att trafiken ska kunna öka och restiderna bli kortare. Sommaren 2020 gjorde vi ett viktigt spårbyte på sträckan Avesta Krylbo-Hedemora.

Projekt i anslutning till Dalabanan

Här kan du läsa om andra åtgärder i järnvägsnätet som bidrar till förbättringar på Dalabanan.

Stationsåtgärder i Dalarna och Gävleborg - pågående projekt?

​Kort om Dalabanan

Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora och är drygt 26 mil lång. Sträckan Borlänge-Leksand-Rättvik-Mora kallas Siljansbanan men ingår i Dalabanans sträckning. Dalabanan mellan Uppsala och Mora via Sala, Avesta och Borlänge är enkelspårig och har förhållandevis låg standard. Det är låg hastighet vid växlar och kurvor och  många järnvägsövergångar som ger begränsningar. Det finns även långa stationssträckor och tågmöten tar längre tid då vissa mötesstationer saknar samtidig infart. Även kraftförsörjningen har begränsningar och behöver moderniseras om hastigheten ska höjas. Järnvägen behöver rustas upp så att restiden blir kortare och för att ge möjlighet till utökad trafik.

Banan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med cirka 430 000 invånare.