Logga in
Logga in

Mälarbanan Vi stänger av järnvägen mellan Stockholm city och Jakobsberg 6-11 april

Från torsdag den 6 april klockan 02.00 till tisdag den 11 april klockan 04.30 stänger vi av järnvägen för tågtrafik mellan Stockholm city och Jakobsberg. Det påverkar all tågtrafik på sträckan.

Vi stänger av järnvägen för tågtrafik för att kunna arbeta på och i närområdet till järnvägen, när färre reser med tåg.

Under tågstoppet planerar vi att arbeta på flera platser längs sträckan. Vi planerar för följande arbeten:

Barkarby: I Barkarby ska vi sätta nya kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor, detta för att möjliggöra byggnationen av de nya regionaltågplattformarna. Vi arbetar vid Barkarby station. Arbetena kommer att ske dygnet runt från 6 april klockan 02.00 till 11 april klockan 04.30.

Huvudsta: I Huvudsta, strax öster om Huvudstagatans bro, ska vi göra fältundersökningar, dessa görs med bandgående borrbandvagn. Arbetena görs dagtid från 7 april till 8 april.

Vi gör även en del underhållsarbeten vid Huvudsta, bland annat byter vi räl, slipers, gör spårriktning och dynamisk spårstabilisering. Arbetena görs dygnet runt mellan 06.00-04.30 från 9 april till 11 april.

Solvalla / Bromsten: Vid Solvalla / Bromsten ska vi göra provtagningar för miljökontroll. Provtagningen sker med bandgående borrbandvagn. Arbetena görs dagtid från 7 april till 10 april.

Spånga: I Spånga ska vi gräva en provgrop för en kontroll och inmätning av kablar. Vi arbetar invid järnvägen i höjd med Magasinsvägen. Arbetet sker dagtid.

Sundbyberg: I Sundbyberg ska vi installera ledningar på den ledningsbrygga som vi lyfte på plats under sommaren 2022. Arbetena görs dagtid från 6 april till 7 april.

Arbeten vid Stockholm central

St Eriksbron: På järnvägen i närheten av S:t Eriksbron ska vi byta några växlar och spår. Arbetena görs från 3 april klockan 22.00 till 11 april klockan 05.00.

Citybanan totalavstängd

Från torsdag 6 april kl. 22.00 till tisdag 11 april kl. 04.30 är Citybanan totalavstängd. Här görs underhållsarbeten såsom berginspektion samt insatser kopplat till tätning av berget. Parallellt med detta kommer vi att uppgradera växlar vid Odenplan.

Ersättningstrafik

Om du behöver resa på sträckan Stockholm city - Jakobsberg under tiden vi har stängt av järnvägen finns det ersättningstrafik att tillgå. Planera din resa och var ute i god tid.

Södergående pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och norrgående pendeltåg från Västerhaninge/Nynäshamn vänder i Stockholm City.

SJ:s regionaltåg södergående vänder i Bålsta.

För information om din ersättningsresa besök SL eller SJ webbplats:

Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.

Större delen av tiden vi bygger kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet.

Vi planerar våra avstängningar i god tid – flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Som resenär får du räkna med att vi stänger av järnvägen flera gånger de kommande åren. Vi stänger oftast av runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen. Nästa avstängning sker sommaren 2023.

Läs mer om våra planerade tågstopp

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba på spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt och rätt många av våra arbetsmoment kan inte utföras när tågtrafiken är igång.

En helt ny anläggning

Det handlar om alla arbeten i direkt anslutning till spårområdet, till exempel montage av stödkonstruktioner, markförstärkande arbeten, byte av räls, inkoppling av växlar och annat som gör att järnvägen fungerar. När vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll innebär det att vi byter ut allting i anläggningen. Vi tar bort allt gammalt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers och ersätter med nytt. Det gör det här arbetet väldigt omfattande men när den utbyggda järnvägsanläggningen är klar är den robustare och mindre känslig för störningar, vilket gynnar resenärerna.

En järnvägsavstängning påverkar så klart dig som reser med pendel-, fjärr- och regionaltåg. För att minska störningar försöker vi planera in avstängningarna när färre arbetspendlar, till exempel under helger. Vi samarbetar med tågoperatörerna och SL och SJ sätter in ersättningstrafik under den tiden som järnvägen är avstängd.

Sammanhängande avstängningar

Vi planerar in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren. Vilka sträckor som stängs av, hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt och därför gör vi sammanhängande avstängningar istället för många små som kan upplevas som ännu mer störande.

Inga oplanerade störningar

Målet när vi började bygga ut Mälarbanan var att inte ha några oplanerade störningar under byggtiden utan de störningar vi orsakar ska vara planerade. Vi har haft planerade avstängningar av järnvägen cirka tre gånger om året sedan 2012. Vi stänger av under cirka 4-8 veckor på somrarna och några dagar på hösten och våren.

Trafikverket måste ansöka om att få stänga av järnvägen på vissa sträckor flera år i förväg. Det krävs en noggrann planering både från vår sida och från tågoperatörerna, eftersom varje avstängning berör så många resenärer.

Här hittar du information

Vi informerar om tågstoppen i alla våra informationskanaler. Du kan till exempel läsa om våra kommande avstängningar här på vår webb. SL och SJ informerar också på sl.se och i SL-appen, samt på sj.se och i SJ-appen om såväl avstängningar som ersättningstrafik.