Logga in
Logga in

Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Kubikenborg - Sundsvall C är en 2,5 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall delas in i två etapper och inleds med etappen mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation. Längs den 2,5 kilometer långa sträckan, som börjar strax söder om Fridhemsgatan, ingår en ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan. 

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Sträckan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad trots de senaste årens kapacitetshöjande åtgärder. Restiden med snabbtåg längs Stockholm - Gävle - Sundsvall är längre idag jämfört med år 2000. Utbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvalls Centralstation är en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. 

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Under denna period fanns järnvägsplanens granskningshandling tillgänglig för allmänheten. Efter granskningen har vi sammanställt de synpunkter som kommit in. Länsstyrelsen har yttrat sig över planen som vi sedan lämnat in för fastställelseprövning till Trafikverket Juridig och Planprövning. 

Planprövning har i sin tur begärt komplettering. Projektet har nu genomfört
denna komplettering, varav planen publiceras för ny granskning.

Under perioden 30 juni–18 augusti 2023 genomför vi en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2022 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen. Granskningshandlingen kan du läsa under Aktuella handlingar på sidan Dokument från den 30 juni.

Den ändrade järnvägsplanen, och tillkommande formaliahandlingar, kommer efter granskningsperioden att överlämnas till Trafikverkets planprövning för fortsatt fastställelseprövning.

Planen skickades in till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning för fastställelseprövning i september 2022. Planprövning har därefter begärt en komplettering av järnvägsplanen. Projektet har genomfört denna komplettering och den ändrade planen fanns tillgänglig för allmänhetens granskning under perioden 30 juni - 18 augusti 2023. Planen lämnas in på nytt för fastställelseprövning. Efter fastställelse kan planen vinna laga kraft.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

 

 

Vi planerar att upphandla entprenör för utbyggnaden av dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Vi planerar att börja bygga dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation under 2025. Byggtiden beräknas ta ungefär två år. 

Dokument

Planeringsprocess

Angränsande projekt

Karta

Karta över delsträckan Kubikenborg - Sundsvall C

Den svarta linjen mellan den röda texten markerar dubbelspårets dragning mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Större karta för utskrift

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Göran Ahlenius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 52

Ulrika Sundgren

Projektchef

Telefon: +46 10-123 88 98