Logga in
Logga in

Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Kubikenborg - Sundsvall C är en 2,5 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall delas in i två etapper och inleds med etappen mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation. Längs den 2,5 kilometer långa sträckan, som börjar strax söder om Fridhemsgatan, ingår en ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan. 

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Sträckan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad trots de senaste årens kapacitetshöjande åtgärder. Restiden med snabbtåg längs Stockholm - Gävle - Sundsvall är längre idag jämfört med år 2000. Utbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvalls Centralstation är en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. 

Leverantörsdagar

En kvinna och en man tittar på en ritning.

Inför kommande upphandling kommer vi att erbjuda korta informationsmöten i början av juni om entreprenad av dubbelspår Kubikenborg  - Sundsvall C samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum som ingår i Program Ostkustbanan Sundsvall.

Mötena riktar sig till entreprenörer med erfarenhet och förmåga att driva entreprenader i denna storlek. Under mötet presenterar vi vår projektorganisation samt allmän information om projektet.

 

Kontakt Göran Ahlenius, projektledare. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Planen skickades in till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning för fastställelseprövning i september 2022.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Efter fastställelse kan planen vinna laga kraft våren 2023.

Vi planerar att upphandla entprenör för utbyggnaden av dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Vi planerar att börja bygga dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation under 2025. Byggtiden beräknas ta ungefär två år. 

Dokument

Planeringsprocess

Angränsande projekt

Karta

Karta över delsträckan Dingersjö - Kubikenborg

Den röda linjen markerar dubbelspårets dragning mellan Dingersjö och Kubikenborg. Lila markering visar delsträckan Kubikenborg - Sundsvall C.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Göran Ahlenius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 52

Ulrika Sundgren

Projektchef

Telefon: +46 10-123 88 98