Logga in
Logga in

En robust järnväg nu och framåt

Vi bygger dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön för att skapa en pålitlig och robust järnväg för framtida behov.

Idag är järnvägen hårt belastad och det är trångt i spåren. Därför bygger vi nytt dubbelspår, flyttar växlar och bygger nya kontaktledningar längs den fem mil långa sträckan mellan Hallsberg och Degerön. Det gör att hela Godsstråket genom Bergslagen, från Mjölby till Storvik, blir mindre känsligt för störningar. Vi gör samtidigt plats för mer godstransporter och fler tågresenärer. Genom de här åtgärderna skapar vi en pålitlig och driftsäker järnväg där tågen håller tidtabellen.

Tunnlar

För att minska intrånget i omgivningen bygger vi två tunnlar, Tripphultstunneln och Mariedammstunneln. Tripphultstunneln kommer att bli 2,4 kilometer lång och ha två separata tunnelrör. Vid behov av järnvägsunderhåll kommer vi att kunna stänga av spåret i det ena tunnelröret och låta tågen fortsätta gå i det andra, i stället för att stänga av båda spåren. På så sätt stör vi framtidens tågtrafik minimalt.

Planskilda korsningar

Att som obehörig vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och orsakar förseningar i tågtrafiken. Det finns platser där det går att korsa järnvägen lagligt, men ändå gör spårspring att vi runt om i Sverige tvingas stoppa eller sänka hastigheten för upp till 80 tåg varje dag. Det påverkar tågtrafiken i hela järnvägsnätet.

Längs sträckan mellan Hallsberg och Degerön bygger vi planskilda korsningar, alltså där väg och järnväg korsar varandra i olika plan, för att det ska vara smidigt och säkert att ta sig från den ena sidan järnvägen till den andra.