Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Fler broar tar form

Mellan Jakobshyttan och Degerön fortlöper produktionen enligt plan och arbeten pågår längs hela sträckan.

Vi arbetar under vintern och våren med jordschakt, sprängning, terrassering, sättning av kontaktledningsfundament och dränering. Längs med hela järnvägen lägger vi också ner kanalisation, alltså kabelrännor för el-, signal- och telekablar.

Bilder från när vi lägger kanalisation

Broarna blir klara i vår

I höstas göt vi en bro vid Anderstorp. Det blir en planskild korsning för bilar, och den gamla plankorsningen kommer att tas bort när bron är klar. Nu fortsätter vi med att grundlägga och bygga fler broar som beräknas bli klara under våren.

Bullerskyddsåtgärder

I samband med järnvägsutbyggnaden gör vi bullerskyddsåtgärder på närliggande fastigheter i form av fönsterbyten och tilläggsisolering av fasader. Dessa arbeten pågår och beräknas bli klara i början av 2023.