Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Planerat tågstopp under påskhelgen

6-11 april är järnvägen avstängd mellan Hallsberg och Motala. Vi bygger dubbelspår mellan Dunsjö och Degerön, och en del moment kan vi inte göra samtidigt som tågtrafiken är igång. Därför behöver vi nu stänga av spåren.

Förbjudet för obehöriga av säkerhetsskäl

Trots att den vanliga gods- och persontrafiken leds om till alternativa rutter kan andra fordon fortfarande åka på järnvägen, till exempel rälsgående arbetsmaskiner. Det kan alltid medföra livsfara för obehöriga att beträda järnvägsspåren.

Av säkerhetsskäl är det även förbjudet för obehöriga att gå in på våra arbetsområden, oavsett om arbeten pågår eller inte. Om du vill se vad vi bygger på nära håll kan du istället följa våra arbeten i byggdagboken.

​Från Dunsjö till Jakobshyttan

Under påskhelgen kommer vi att arbeta längs järnvägen från Runsala i norr till Jakobshyttan i söder. Det vi ska göra är att byta ut järnvägsspår på en sträcka av 1,8 kilometer. Vi kommer även att stänga järnvägsövergången i Mariedamm permanent. Vi kommer att arbeta med kontaktledningar, sprängning och schakt för en sedimentationsdamm, samt utföra kanalisationsarbeten utefter järnvägen. Vi planerar inga arbeten nattetid.

Den upphandlade entreprenör som arbetar med att bygga dubbelspårig järnväg längs den här sträckan är Infrakraft.

Från Jakobshyttan till Degerön

Vi kommer att arbeta norr om järnvägsövergången vid Anderstorp, vid broarna söder om Anderstorp, vid Godegård och vid Degerön. Vi ska sätta nya fundament för kontakledningsstolpar utmed den befintliga banvallen och riva formställningen för en av broarna vid Anderstorp över den befintliga järnvägen. Spårgående maskiner kommer att trafikera spåren. Arbetet kommer att utföras under dag- och kvällstid, och så länge arbetena går enligt plan kommer vi inte att arbeta nattetid.

Den upphandlade entreprenör som arbetar med att bygga dubbelspårig järnväg längs den här sträckan är Peab.

Så här planerar vi

Det är en lång process att planera banarbeten. Vi samarbetar med tågbolag och entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna för att minimera störningar i järnvägsnätet och säkerställa att järnvägen klarar dagens trafik och är rustad för framtidens behov.

Påskens järnvägsavstängning mellan Hallsberg och Motala är planerad sedan flera år tillbaka, och tågföretagen har känt till den när de har planerat hur deras tåg ska köra. Vi planerar alltid våra större banarbeten i god tid och de finns med som en förutsättning när tågbolagen ansöker om tider i våra spår.

Medfinansieras av EU