Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Planerade tågstopp nu ger färre oväntade tågstopp i framtiden

Vi bygger dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Degerön för effektivare och mer hållbara godstransporter. Tågtrafiken mellan Hallsberg och Motala stängs av vecka 28-32 för att vi ska kunna arbeta nära spåren.

Tågtrafiken leds om vecka 28-32

På vissa sträckor mellan Hallsberg och Degerön bygger vi den nya järnvägen nära det befintliga tågspåret. En del moment kan vi inte göra samtidigt som tågtrafiken är igång, därför behöver vi stänga av spåren och leda om tågtrafiken under vecka 28-32. All tågtrafik mellan Hallsberg och Motala leds då om via alternativa rutter.

Förbjudet för obehöriga av säkerhetsskäl

Trots att den vanliga gods- och persontrafiken leds om till alternativa rutter kan andra fordon fortfarande åka på järnvägen, till exempel rälsgående arbetsmaskiner. Det kan alltid medföra livsfara och är dessutom olagligt för obehöriga att beträda järnvägsspåren.

Av säkerhetsskäl är det även förbjudet för obehöriga att gå in på våra arbetsområden, oavsett om arbeten pågår eller inte. Om du vill se vad vi bygger på nära håll kan du istället följa våra arbeten i byggdagboken.

Lång och noggrann planering av tågstopp

Det är en lång process att planera banarbeten av den här omfattningen. Vi samarbetar med tågbolag och entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna för att minimera störningar i järnvägsnätet. De planerade tågstopp vi genomför nu gör att vi kan rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägssystemet och minska risken för oväntade stopp och störningar i framtiden.

Sommarens järnvägsavstängning mellan Hallsberg och Motala (vecka 28-32) är planerad sedan flera år tillbaka, och tågföretagen har känt till den när de har planerat hur deras tåg ska köra. Vi planerar alltid våra större banarbeten i god tid och de finns med som en förutsättning när tågbolagen ansöker om tider i våra spår.​

Byggarbeten mellan Dunsjö och Jakobshyttan 

Arbetena med järnvägstunneln i Mariedamm är färdiga. Vi bygger vidare på det nya dubbelspåret som ska vara färdigt och tas i bruk den 13 augusti. Därefter kommer vi att riva det befintliga spåret och bygga om delar av banvallen till serviceväg.

Byggarbeten mellan Jakobshyttan och Degerön  

Arbetena fortsätter längs hela den 13 kilometer långa sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön. I sommar stänger vi plankorsningen vid Godegårds kyrka permanent för att kunna bygga en ny vägport som kommer att stå klar hösten 2024.

Under sommarens tågstopp vecka 28-32 kommer vi bland annat att riva broportalen i södra Godegård, genomföra arbeten på kontaktledningen, gräva ur och förstärka banvallen vid Anderstorp samt gjuta bron i norra delen av Godegård. Vi kommer även att få leverans av rälsen i form av 420 meter långa bitar. Sedan ska vi successivt lägga ut dem på den färdiga terrassen. Därefter följer arbeten med kontaktledning och signalanläggning.

Medfinansieras av EU