Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möjlig utformning av Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

Västlänken

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Vi fortsätter att bygga vidare på Västlänken. I filmen nedan, ”Här bygger vi Västlänken – hösten 2021”, kan du se och lyssna på vad som händer under hösten.

Deletapp Centralen

Nu är vi i stort sett färdiga med bergtunneln genom Gullberget. Totalt har vi har sprängt bort cirka 60 000 ton berg. I höjd med Kombiterminalen, bygger vi betongtunneln mellan Gullberget och stationsrummet, med två serviceschakt. Här gjuter vi för fullt och i början av nästa år påbörjar vi installationsarbeten i serviceschakten. Även i det som kommer att bli den nya stationen fortsätter vi med stora gjutningar av bottenplattor och tak.

Längs med Nils Ericsonterminalen pågår färdigställandet av en ny bussöverfart, där bussarna kommer att åka ovanpå Centralens tunneltak. Vid Kanaltorget jobbar vi också med betongarbeten i vad som kommer att bli en större brunn.

Deletapp Kvarnberget

I området kring Kanaltorget och Maritiman fortsätter vi förstärkningsarbetena i Götatunnelns norra rör. Efter en bristfällig gjutning i september, åtgärdar vår entreprenör felen och gör om gjutningen. Om allt går enligt plan bör vi kunna öppna det norra röret för trafik i vinter.

Under hösten och vårvintern fortsätter vi med bergarbeten i höjd med området vid Sankt Eriksgatan ner till Packhusplatsen. Vi utför bland annat borrning och sprängning. I det här området genomför vi även förstärkningsbultning för att öka bergets stabilitet. Vi tätar även berget genom injektering, för att säkerställa att grundvattennivåerna håller sig inom gränsvärdena.

I deletappens södra arbetsområde, vid Packhusplatsen, arbetar vi med att stabilisera marken genom jet grouting. Vid jet grouting förs betong ner i marken under slitsmurarna med högt tryck. Då blandas betong och jord vilket minskar risken för sättningar i framtiden.

Deletapp Haga

Under hösten och vintern fortsätter arbetet norrut mot Stora Hamnkanalen och söderut mot Rosenlund. I november stänger vi av Rosenlundskanalen för att fortsätta våra arbeten med station Haga. Under vinterns avstängning tar vi bort grundläggningen till ett tidigare brofundament samt installerar slitsmurar och stödkonstruktioner. Kanalen öppnar igen i april 2022.

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med station Haga i Pustervik och vi utför olika förberedande arbeten inför gjutning av nästa del av tunneltaket. I början av september inledde vi de stora bergarbetena inför det som ska bli station Haga. Genom en kombination av sprängning och vajersågning ska vi ta oss 27 meter ned i marken.

Området runt Södra Viktoriagatan och Föreningsgatan är en knutpunkt för den fortsatta drivningen av Västlänken. Härifrån arbetar vi på flera tunnelfronter och spränger ut huvudtunneln i riktning mot station Haga och österut mot Korsvägen. Samtidigt driver vi också den parallella räddnings- och servicetunneln som löper längs med huvudtunneln mellan de två stationerna.

Deletapp Korsvägen

I deletapp Korsvägen pågår arbetet utmed hela sträckan. I Renströmsparken förbereder vi för ett schakt för den västra entrén till station Korsvägen. Schaktet sträcker sig tvärs över Olof Wijksgatan, som vi därför stängt för all trafik. I berget under Johanneberg fortsätter vi att spränga ut servicetunnlar, tekniska utrymmen och delar av det som ska bli stationen och mellanplanet. Sprängningsarbetet i servicetunneln fortsätter även västerut mot Landala Torg.

På Korsvägen gräver vi oss nu ner i det stora schaktet. Under hösten tätas schaktet mot inläckande grundvatten. Vi spränger oss vidare neråt på västra och östra kanten av Korsvägen. I berget under Lisebergshjulet ska vi färdigställa ventilationsschaktet. Vi spränger oss också österut under Lisebergsteatern. Under hösten och våren fortsätter vi gräva och gjuta slitsmurar bakom Rondo. Öster om Mölndalsån startar vi under hösten den sista etappen av pålning. Pålarna bildar väggar för schaktet som ska grävas.

I Jakobsdal fortsätter vi att spränga ut servicetunneln och tågtunneln parallellt, både norrut och söderut.

I Almedal fortsätter vi att gräva ut schaktet och spränga bort berg som ligger i vägen för schaktgrävningen. Sprängningen medför kortare avstängningar av trafiken på E6 strax före lunchtid på vardagar.

Karta över höstens arbeten i Västlänken. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek.