Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En grupp människor tittar på solnedgången.

Miljö och hälsa – så här jobbar Trafikverket

Trafikverket har det övergripande ansvaret för att skapa ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Men att förändra systemet tar tid.

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Transportsektorns stora koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten. I många tätorter är nivåerna av hälsofarliga partiklar från dubbdäck oacceptabelt höga. Trafiken på järnvägen har inte samma påverkan på klimatet, men liksom vägtrafiken bullrar den, och järnvägen påverkar landskapet där den drar fram. Flyget bullrar och släpper ut stora mängder växthusgaser i förhållande till sin storlek. Sjöfarten släpper ut mycket växthusgaser och förorenar luften med svavel- och kväveoxider.

Trafikverket har det övergripande ansvaret för att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. Men att förändra systemet tar tid. Snabba lösningar måste kombineras med långsiktiga planer. Hur vi hanterar våra transporter i dag avgör hur vårt samhälle ser ut i morgon.

Rapport om styrmedel och åtgärder för minskad klimatpåverkan

Trafikverket har nyligen publicerat ett fristående och fördjupat kunskapsunderlag om styrmedel och åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Underlaget har tagits fram inom arbetet med inriktningsunderlag för infrastrukturplanering inför planperioden 2018 – 2029. Du hittar rapporterna nedan.