Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En grupp människor tittar på solnedgången.

Miljö och hälsa – så här jobbar Trafikverket

Trafikverket har det övergripande ansvaret för att skapa ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Men att förändra systemet tar tid.

Trafikverket arbetar för att det ska gå smidigt att resa och transportera varor i Sverige. Samtidigt påverkar såväl transporter som byggande av infrastruktur i hög grad miljön och människors hälsa. Vi strävar efter tillgänglighet inom hållbarhetens ramar.

Vi behöver göra rätt från början, genom att planera omsorgsfullt och minimera miljöpåverkan när vi bygger och underhåller. Trafikverket arbetar även med riktade åtgärder där det redan finns påverkan.

Vi sätter upp bullerskärmar vid bullriga vägar och järnvägar. Vi sanerar redan förorenade områden, säkrar människors dricksvattentäkter och åtgärdar vandringshinder och barriärer för djur. Dammbindning utförs på ställen där partiklar från vägtrafiken har försämrat luftkvaliteten och riskerar att påverka människors hälsa.

För att undvika att föroreningar uppkommer vid nybyggnad och i drift av väg och järnväg jobbar vi för att använda material, varor och kemiska produkter med minsta möjliga påverkan. Vid ställer också klimatkrav i kontrakten för investerings- och underhållsprojekt där goda lösningar belönas.

I samverkan med andra aktörer verkar vi för ett mer transportsnålt samhälle och energieffektiv användning av transportsystemet. Vi jobbar för att utveckla och sprida kunskap, men också med att ta fram och ge förslag på olika slags styrmedel.

För att möta trenderna inom automatisering, elektrifiering och digitalisering behöver vi ligga i framkant för att kunna tillhandahålla den infrastruktur och den tillgänglighet inom hållbarhetens ramar som morgondagen kräver.