Logga in
Logga in

Vi är i vägen i Östergötland i sommar

Nu är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar och asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, under sommaren är det också mindre trafik eftersom många är på semester. Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig.  

Några goda tips på vägen

  • Planera resan och ta reda på var och när vägarbeten sker.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
  • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna. 

Arbeten som påverkar trafiken i länet i sommar

Nedan kan du se några av de mest trafikpåverkande arbetena som vi utför i sommar i länet.

Underhållsarbeten

Läs mer om vilka underhållsarbeten som påverkar trafiken i länet

Vägprojekt i länet

Väg 903 och 904 Krokek