Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp cirkulationsplats Stora Hammar-trafikplats Kungstorp

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Stora Hammar.

Vad?

En samling kollektivtrafikåtgärder mellan cirkulationsplats Stora Hammar och trafikplats Kungstorp.

Varför?

Förbättra framkomligheten och komforten för kollektivtrafik samtidigt som god framkomlighet för bil säkerställs.

Nuläge

Planen har skickats till fastställelse.

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas

Den stora mängden trafik gör att vägen stundtals är hårt belastad vilket försämrar framkomligheten och gör det svårt för fordon att ta sig fram. Andelen arbetspendlare som reser kollektivt längs stråket är förhållandevis lågt. Om fler bilister istället skulle välja att åka buss skulle kapacitetsproblemen i vägnätet minska.

Trafikverket planerar därför att genomföra en samling åtgärder mellan cirkulationsplats Stora Hammar och trafikplats Kungstorp som förbättrar framkomligheten och komforten för kollektivtrafik samtidigt som god framkomlighet för bil säkerställs. I åtgärderna ingår även ett nytt stationsläge med superbusstandard, inklusive planskild gång- och cykelpassage under väg 100. Åtgärderna syftar till att skapa en bättre genomströmning på vägen och därmed en tillfredsställande framkomlighet med acceptabla körhastigheter även under rusningstrafik. 

Vad vi planerar att göra 

  • För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken men bibehålla god framkomlighet för bil ska åtgärder genomföras på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Stora Hammar i Höllviken. Föreslagen åtgärd innebär breddning av väg 100, så att det blir 2+2 körfält på sträckan Stora Hammar – Kungstorp.
  • Nytt stationsläge och planskild gång och cykelpassage planeras att placeras öster om cirkulationsplatsen i Höllviken. 
  • Framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cirkulationsplatsen vid Höllviken. 

Tidsplan

1 Beslut om fastställelse 2022-12-06

2 Överklagad 2023-01-09

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Denis Smrkovic
Kommunikatör
Andreas Simonsson