Logga in
Logga in

Skåne Väg 100, deletapp trafikplats Kungstorp

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Falsterbo.

Vad?

Kollektivtrafikåtgärder i trafikplats Kungstorp och väg 585.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikslag längs sträckan.

Nuläge

Planen har skickats för fastställelse.

Om projektet

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Genom att utforma ett bättre trafikflöde med hjälp av olika insatser kan vi skapa en förbättrad framkomlighet med anpassade körhastigheter även under rusningstid. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras.

Framkomligheten behöver ökas

Den stora trafikmängd i trafikplats Kungstorp skapar köer ut på väg 100 då trafik svänger av från avfartsramperna mot väg 585. Samtidigt konstateras bristande trafiksäkerhet på gång- och cykelbanan som löper under trafikplatsen.

Trafikverket planerar därför att genomföra en samling åtgärder i trafikplats Kungstorp som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. Åtgärderna syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre genomströmning på vägen och därmed en tillfredsställande framkomlighet med acceptabla körhastigheter även under rusningstrafik.

Vad vi planerar att göra

  • Åtgärder som ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i trafikplats Kungstorp.Föreslagen lösning är att bredda bron, så att trafikanter som svänger av i trafikplatsen (mot väg 585) kan retardera i eget körfält.
  • På väg 585 under bron i trafikplatsen går det en gång- och cykelväg. Denna gång - och cykelväg förbi rampanslutningarna på norra sidan av trafikplats Kungstorp ska trafiksäkras.

Tidsplan

1 Beslut om fastställelse 2022-12-06

2 Överklagad 2023-01-09

Dokument

Kontakt

Denis Smrkovic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 41


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Denis Smrkovic
Kommunikatör
Andreas Simonsson