Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Fyrspårsbygget tar mellandagsledigt

Från fredag 22 december till 8 januari är det i stort sett ingen verksamhet i Fyrspårsprojektet. Undantaget är ledningsarbetena i Hjärup och att se till arbetsplatserna har ström och att det snöröjs om det behövs.

Sedan inkopplingen av de fyra spåren och invigningen av stationerna är det fullt fokus på att bygga klart runt stationerna och återställa de områden som projektet utnyttjade under spårbygget, till exempel sträckan där de tillfälliga spåren låg. De mest omfattande återställningsarbetena sker i Åkarp och Hjärup.

Mellandagsarbeten i Hjärup

De flesta fyrspårsbyggare har julledigt fram till andra veckan i januari. Det är dock ett tappert gäng som arbetar med ledningsomläggningen längs Banvallsvägen i Hjärup. I Åkarp kommer även en trädgårdsentreprenör att komplettera med fler växter längs bullerskyddet norr om tunneln och vid Alnarpsbron i Åkarp.

Entreprenören har också beredskap om det behövs halkbekämpa på de tillfälliga vägarna vid bygget. Stationerna med plattformar är överlämnade till Trafikverkets drift och underhåll som ser till att snöröja och sanda om det behövs.

Banvallsvägen stängd fram till sommaren

Ledningsarbetena i Hjärup är omfattande och kommer att påverka framkomligheten genom byn ända fram till sommaren. Helt klart i Hjärup är det i slutet av nästa år. Banvallsvägen är stängd mellan Stallvägen och Botildas väg sedan mitten av december. Olika delar kommer att vara avstängd för trafik i etapper och det kommer krävas trafikomläggningar och tillfälliga vägar vissa perioder.

Uppdaterad information om byggarbeten i projektet