Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Nu rullar tågen på alla fyra spår

Sedan klockan 06.00 på söndagsmorgonen rullar tågen mellan Malmö och Lund på det nya Fyrspåret. Och nu stannar också tågen i Åkarp och Hjärup.

- Det känns fantastiskt, det här har vi jobbat hårt för i många år, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö–Lund.

Inkopplingen av det nya fyrspåret har gått som planerat. Det har jobbats dygnet runt längst med sträckan. I måndags öppnades två av de nya spåren för trafik, och nu när de sista banarbetena är klara kan de två andra spåren också öppnas. Med fyra spår i drift kan också stationerna i Åkarp och Hjärup öppna.

- Arbetet har genomförts under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Men det har planerats väl och alla inblandade har gjort ett fantastiskt arbete under de här dygnen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

De nya spåren innebär en ordentlig kapacitetsökning på sträckan mellan Malmö och Lund.  Från 460 till 650 tåg per dygn. Att järnvägen byggts på sex meters djup genom Åkarp och fyra meter genom Hjärup betyder också att bullerstörningar för de som bor nära spåren minskar.

Ny pendlarstation i Burlöv

Stationerna i Åkarp och Hjärup har byggts om och vid Klostergården står en helt ny station klar som öppnas i samband med tidtabellsskiftet i december. I december blir dessutom Burlövs station en pendlarstation där även Öresundstågen stannar. 

- Utöver det har vi byggt nya passager för biltrafik, gående och cyklister utmed sträckan. Det minskar järnvägens så kallade barriäreffekt och upplevs inte lika mycket som ett hinder, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Den 10 december kommer Trafikverket tillsammans med andra aktörer bjuda in till stationskalas för att fira Skånes nya järnväg. Firandet inkluderar då stationerna längst med fyrspåret men också stationerna som finns längst Dubbelspåret på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria.

- Sex nya spår som ökar möjligheten att resa hållbart i Skåne, det är värt att fira! säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Vad händer vid stationerna?

I Åkarp och Hjärup återstår en hel del arbeten runt stationerna, även vid Klostergårdens station som öppnar i december. Ytor som använts under bygget ska återställa och vägar ska byggas om eller flyttas till sina ursprungliga lägen. Räkna med byggstök och tillfälliga vägar under hösten och under 2024.

Läs mer om återställningsarbetet vid stationerna