Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Julhälsning från motorvägsprojektet E18 Köping-Västjädra

Ta det lugnt på vägarna så kommer alla hem till jul, hälsar vi som arbetar med projektet E18 Köping-Västjädra. Nu har vi arbetat med motorvägen i ungefär ett halvår, och här berättar vi om allt som har hänt.

Detta har hänt längs E18

Under det senaste året har vi arbetat med E18, och för ett halvår sen vi kom igång med motorvägsbygget på allvar. Fokus har varit på den nya motorvägshalvan norr om den befintliga vägen. Våra arbeten har under 2022 påverkat trafiken mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors, och mellan trafikplatserna Eriksberg och Västjädra. På de sträckorna har vi kommit ungefär halvvägs i våra arbeten. 

Det här har vi gjort hittills

Den upphandlade entreprenören som utfört arbetena är Entry.

  • Förberedande undersökningar och projektering längs hela sträckan mellan Köping och Västjädra.
  • Vegetationsavtagning och flytt av viltstängsel längs hela sträckan mellan Köping och Västjädra.
  • Terrassering (så att marken där den nya delen av E18 ska gå är i samma nivå som den befintliga delen av vägen). Terrasseringen är helt klar mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors, och kommer att bli klar inom kort mellan trafikplatserna Eriksberg och Västjädra. Vi har även påbörjat terrassering vid sträckorna Köping-Morgendal och Sörstafors-Eriksberg, men utan att påverka trafiken.
  • Djupstabiliseringsarbeten (kalkcement- och multicem-pelare). De arbetena har kommit ungefär halvvägs längs hela sträckan mellan Köping och Västjädra.
  • Sprängt berg för att jämna ut marken där den nya delen av E18 ska gå. Sprängningsarbetena mellan Morgendal och Sörstafors kommer att bli klara inom kort, och är helt klara mellan Eriksberg och Västjädra.
  • Gjutit broar vid Svedvi och Bolunda, och påbörjat brobyggen vid Åskebro.

Arkeologi

Inför att vi bygger om E18 till motorväg med två filer i vardera riktning har det gjorts arkeologiska undersökningar. Många intressanta fynd har gjorts, bland annat två unika vikingatida svärd!

Vi håller tidplanen

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Vägarbetet fortlöper året runt, och vi beräknar att den nya motorvägen blir klar hösten 2025.

En byggtid på 3,5 år kan tyckas vara lång, men vintervädret medför utmaningar och gör att vissa moment inte kan uföras, till exempel beläggning, schakt- och fyllningsarbete i tjälad mark. För att säkerställa framkomligheten för trafikanter och säkerheten för oss som bygger måste arbetena utföras i etapper. 

Under 2023 kommer vi bland annat att fortsätta bygga broar, och vi kommer även att börja bygga en faunapassage mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors.

Kör försiktigt

Vi bygger om vägen etappvis med avstängda körfält på vissa sträckor. Det är alltid viktigt att anpassa hastigheten till underlaget och visa hänsyn både till andra trafikanter och till de som arbetar utmed vägen eftersom det är deras arbetsplats. Vid kallare temperaturer är det dock extra viktigt att köra försiktigt, eftersom olyckor eller stopp på de enfiliga sträckorna där E18 byggs om kan medföra trafikstörningar och förseningar.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att vi ligger i fas med vår tuffa tidplan och ett speciellt tack till alla trafikanter som visat hänsyn genom att respektera hastigheten, hålla avstånd och "gett tummen upp". Tack vare er kan vi jobba säkert och fokusera på att bygga en bra väg.

Många har bråttom och skyndar för att hinna skapa julefrid. Ta det lugnt på vägarna så kommer alla hem till jul, säger projektledaren Lars Königsson.

Kontakt

E18 Köping-Västjädra