Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Norrbottens län

Just nu pågår en hel del arbeten i länet. 

Sommarens vägarbeten 2022

I sommar genomför vi olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken.
De mest trafikpåverkande jobben i Norrbotten sommaren 2022

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Norrbottens län

Malmbanan

Många olika åtgärder planeras eller byggs just nu på Malmbanan.

E10 genom Norrbotten

Många olika åtgärder planeras eller byggs på E10 just nu.

Våra riktade miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

Lavinbekämpning i närheten av Malmbanan och E10