Logga in
Logga in

Malmbanan, Boden-Riksgränsen

Här har vi samlat vad som är på gång på Malmbanan.

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och har också stor betydelse för personresor och turism. Persontåg, godståg och malmtåg kör på den 50 mil långa sträckan mellan Boden och Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge. Sträckan Boden-Luleå hör formellt till Stambanan genom övre Norrland. Malmbanan är den enda järnvägen i Sverige som tillåter 30 tons axellast, vilket innebär upp till 8 600 ton tunga och 750 meter långa tåg med totalt 68 vagnar. På vissa sträckor har järnvägen förstärkts och där går malmtåg med 31 tons axellast.

Mellan Kiruna och Narvik går det idag ca 24 malmtåg/dygn i båda riktningarna och mellan Malmberget och Luleå ca åtta malmtåg/dygn i bägge riktningarna. På sträckan Boden-Kiruna går 10 persontåg/dygn och på sträckan Kiruna-Riksgränsen och går 4 persontåg/dygn.

I dagsläget är banan hårt belastad, särskilt vissa tider på dygnet. Malmbanan används alltmer även för persontåg. Alltfler vill resa klimatsmart och väljer därför tåget. Nattåget som går ända till Narvik växer i popularitet. Vi ser en ökande ström av turister, både från Sverige och andra länder som vill turista i de svenska fjällen och väljer tåget som en del i upplevelsen.

För att kunna tillgodose ökade behov av transporter planeras för en ökning av kapaciteten och en upprustning på stora delar av Malmbanan. Under 2024 kommer Trafikverket att påbörja arbetet med att ta fram järnvägsplaner för dubbelspår mellan Luleå och Boden. Längs Malmbanan planeras en mängd nya industrier och befintliga industrier expanderar och ställer om för grön produktion.

Malmbanan är enkelspårig och därmed mycket känslig för störningar, t ex urspårningar. Det saknas även andra järnvägar att leda om trafiken till och godset som transporteras på Malmbanan är ofta svårt eller omöjligt att transportera på väg.

För att utöka kapaciteten planerar Trafikverket för flera satsningar, bla ska ytterligare bangårdar förlängas för att längre tåg ska kunna mötas. Banunderbyggnad ska förstärkas för att möjliggöra för tyngre tåg och det nya signalsystemet ERTSM installeras.

För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Pågående och avslutade projekt på Malmbanan samt Boden-Luleå (2024-06-28)

Listan är inte fullständig och byggåren kan komma att ändras. Större projekt har egna webbsidor, klicka på länkarna. Sträckan Boden-Luleå tillhör Stambanan genom övre Norrland.

Pågående projekt, byggår

Avslutade projekt under 2016-2023, byggår

 • Boden C, höjning plattform, 2023-2024
 • Boden, utbyte lågspänningsställverk, 2023
 • Luleå bangård, kontaktledningsbyte, 2022
 • Kulleporten brobyte, 2022
 • Murjek, ny skyddsväxel, 2021-2022 
 • Abisko, skred- och lavinvarning, 2021-2022 
 • Lappberg, bangårdsförlängning, 2019-2021
 • Utbyte av växelvärmestyrning Malmbanan, 2018-2021
 • Spårbyte, Harrträsk-Gällivare, 2021
 • STAX 32,5 ton Kiruna-Riksgränsen (Narvik), testverksamhet, 2018-2020
 • Förbättringsåtgärder Rautas södra, 2020
 • Gammelstads kombiterminal, nya anslutningsväxlar, 2020
 • Brobyte, Spännajokk, 2020
 • Kontaktledningsbyte, Gällivare-Koskullskulle, 2019-2020
 • Kontaktledningsbyte, Gällivare-Kiruna, 2017-2020
 • Dubbelspår, Kiruna–Riksgränsen, järnvägsplaner, 2016-2020 
 • Spårbyte, Holmfors-Ljuså och Boden C-Boden Södra, 2019
 • Brobyte, Bäck, 2019
 • Brobyte, Pahtajokki, 2019
 • Murjek, höjning och förlängning av plattform 2019
 • Björkliden, höjning och förlängning av plattform 2019
 • Kiruna, spårväxelbyte, 2018-2019
 • Boden C, utbyte plattformstak, 2018
 • Gällivare bangårdsupprustning, 2016-2018
 • Gransjö bangårdsförlängning, 2016-2017
 • Gullträsk bangårdsförlängning, 2016-2017
 • STAX 32,5 ton Vitåfors-Luleå, testverksamhet, 2015-2017
 • Byte av kraftöverföringssystem Stenbacken–Riksgränsen, 2014-2017
 • Växelbyte i Murjek, 2016 
 • Koskivaara, bangårdsförlängning, 2016
 • Ny mötesstation i Mertainen, 2016
 • Aptas, bangårdsförlängning, 2016

Rennäringen

Läs mer om hur Trafikverket jobbar med renfrågor

Ofotbanen

Malmbanans fortsättning, från svensk-norska gränsen till Narvik i Norge.
Ofotbanen (öppnas i nytt fönster)