Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Västerbottens län

Just nu pågår en hel del arbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Västerbottens län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.

Mötesfri väg E4 Västerbotten

Vi bygger mötesfri väg på flera etapper i Västerbotten för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Sträckorna får mitträcken och växelvis 2+1 filer i varje riktning.

Våra riktade miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

Vi åtgärdar brister i natur- och kulturmiljön vid våra statliga vägar och järnvägar för att bevara viktiga livsmiljöer och kulturarv.