Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Västerbottens län

Vi bygger både nytt och underhåller för att förbättra i Västerbottens län.

Våra bygg- och utredningsprojekt i Västerbottens län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd".

Industrisatsningar i norr

Mötesfri väg E4 Västerbotten

Vi bygger mötesfri väg på flera etapper i Västerbotten för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Sträckorna får mitträcken och växelvis 2+1 filer i varje riktning.

Våra riktade miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

Vi åtgärdar brister i natur- och kulturmiljön vid våra statliga vägar och järnvägar för att bevara viktiga livsmiljöer och kulturarv.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Terese Lantto
Kommunikatör
Terese Lantto