Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Västerbottens län

Vi bygger både nytt och underhåller för att förbättra i Västerbottens län. Här finns bland annat samlingssidor om E4, industrisatsningar och riktade miljöåtgärder.

Våra bygg- och utredningsprojekt i Västerbottens län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd".

Industrisatsningar i norr

Mötesfri väg E4 Västerbotten

Vi bygger mötesfri väg på flera etapper i Västerbotten för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Sträckorna får mitträcken och växelvis 2+1 filer i varje riktning.

Våra riktade miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

Vi åtgärdar brister i natur- och kulturmiljön vid våra statliga vägar och järnvägar för att bevara viktiga livsmiljöer och kulturarv.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg