Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Tollered–Ingared

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Dessutom ska sträckan förses med gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna.

Projektet är indelat i följande delar:

  • Snipåsvägen, som ska användas för långsamtgående trafik, har byggts om och färdigställdes i juni 2017.
  • E20 och Trafikplats Tollered har planerad byggstart i maj/juni 2020 och förväntas vara färdigbyggd under våren 2022.
  • Gång- och cykelväg Ingared-Västra Bodarna med planerad byggstart i maj/juni 2020.
  • Gång- och cykelväg Tollered-Ingared i skede samrådshandling.

Mer om projektet

Etappen byggs om till motorväg med hastigheten 100 km/tim. Tre trafikplatser kommer att finnas på sträckan: vid Nääs fabriker, i Högelid och i Ingared. På trafikplatserna vid Nääs och Ingared stängs befintliga av- och påfarter och standarden höjs på ramper samt vägren. I Högelid byggs en ny kombinerad bro, där det blir både en vägbro och en passage för vilt.

Alla utfarter på sträckan kommer att stängas och de boende kommer att hänvisas till trafikplatserna.

Peab Anläggning AB är anlitad entreprenör. Byggstart kommer att ske maj/juni 2020 och byggnation beräknas pågå till våren 2022. Rastplatsen och busshållplatser utmed E20 kommer att stängas.

Gång- och cykelvägen Ingared-Västra Bodarna byggs med start maj/juni 2020 och cirka ett halvår framåt.

Trafik under byggtid

Då det saknas omledningsvägar på sträckan måste trafiken rulla på E20 under byggtiden. När norrgående körfält stängs går trafiken i båda riktningarna på det södergående och vice versa. Projektet kommer att samordna sig med tågtrafiken då E20 ibland måste användas för ersättningstrafik när Västra stambanan är avstängd.

Sprängningar

Fram till sommaren 2021 kommer en hel del sprängningsarbeten att utföras. Sprängningarna kommer att utföras tre gånger per dag, vid fasta tider mellan kl 9-15. Vid sprängningar kommer trafiken att stoppas helt i upp till tio minuter.