Logga in
Logga in

Flera vägar i Norrbotten har färdigställts

Under hösten har flera vägprojekt blivit klara samtidigt som andra påbörjats. Här är några av dem.

E10, Liikavaara, ny väg

E10 behövde få en ny sträckning förbi Liikavaara eftersom Boliden ska utöka gruvbrytningen i området. Den 25 september 2023 flyttade trafiken över till den nya vägen. 

E4, Kalixbron, gång- och cykelväg samt "Kråkfällan"

Den 30 augusti 2023 firade vi att gång- och cykelvägen vid den nya bron över Kalix älv blivit klar samtidigt som cirkulationsplatsen "Kråkfällan" fått en välbehövlig ansiktslyftning. Allmänheten bjöds på fika och kunde gå en tipstävling. En ny bro behövde byggas för att klara högre fordonsvikter och öka framkomligheten för tung trafik. 

E10, Gyljen, gång- och cykelväg 

Den nya gång- och cykelvägen i Gyljen blev helt klar i augusti 2023. Trafikverket har ökat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom att separera fotgängare och cyklister från biltrafiken. Vi har också byggt passager och busshållplatser samt åtgärdat ett antal direktutfarter. 

E4, Öjebyn-Norfjärden, parallellväg

För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och öka framkomligheten på E4 ska en parallellväg till E4 byggas. Arbetet startade i september 2023. 

Väg 582, Alvik-Selet, bärighetsåtgärder samt ny gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs

Vi har byggt om den 14 kilometer långa sträckan mellan Alvik och Selet för bättre bärighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Mellan Alvik och Långnäs har en ny gång- och cykelväg byggts.