Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertälje sluss och kanal, ombyggnad

Nu bygger Trafikverket och Sjöfartsverket klart Södertälje sluss och kanal. I januari 2022 sätter vi igång med de första arbetena.

Under hösten har vi utfört förberedande arbeten och i januari 2022 börjar spontningsarbetet. Det innebär att vi säkrar arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det längre fram ska gå att muddra i kanalen. Spontningen börjar i den norra delen av kanalen, det vill säga den sida där Mälarbron och sjukhuset ligger. Därefter väntar samma arbeten i den södra delen. På den norra sidan påbörjas då nästa moment – att bygga krönbalk av betong samt gång- och cykelvägar. Här ingår också en del spontning.

Spontningsarbeten kan överlag medföra störningar i form av buller. Bullernivåerna vid de här arbetena kommer inte vara högre än de var vid de förberedande arbetena under hösten och vi följer de krav som ställs, men bullret kan ändå upplevas som störande.

Så ser tidplanen ut

Spontningsarbetet beräknas vara klart hösten 2023. Byggandet av krönbalk och gång- och cykelvägar sker i etapper men beräknas vara helt färdigt 2025. Här nedanför ser du en översiktlig tidplan för projektet. Du kan klicka på bilden för att få upp den i större format.

tidslinje södertälje.jpg

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Därför bygger vi om Södertälje sluss och kanal

Den nya slussen och kanalen skapar mer hållbara och effektiva godstransporter och ger ökad sjösäkerhet. När större fartyg kan gå på farleden avlastas vägnätet, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta senaste nytt om Södertälje sluss och kanal? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi kommer att skicka ut digitala nyhetsbrev några gånger per år för att berätta vad som är på gång i projektet.

Klicka här för att komma till prenumerationsformuläret.

Har du frågor om sjöfart eller om öppettider och avstängningar för Södertälje sluss och kanal? Vänd dig till Sjöfartsverket med din fråga. Här hittar du Sjöfartsverkets webbsida.