Logga in
Logga in

Projekt i Blekinge län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Blekinge län.

Innehåll - Projekt i Blekinge län

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge.

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 669 från Gärestad till anslutningen av E22 vid Björketorp. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (cyklister och gående).

Trafikverket bygger om trafikplats Ronneby Väst, alltså korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, vidare till Borås och Göteborg. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi en ny förbifart öster om Backaryd.

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, och vidare till Borås och Göteborg. Förbi Hallabro kommer vägen att byggas om i ny sträckning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

Vi bygger om E22 sträckan Lösen–Jämjö till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

För att utveckla Blekinge Kustbanan sträckan Kristianstad–Karlskrona till ett robustare transportsystem utreds åtgärder som ska minska restiden för den som väljer det gröna alternativet, komma fram smidigt och tryggt.

Vi planerar ett antal åtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult för att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten.