Logga in
Logga in

Projekt i Blekinge län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Blekinge län.

Innehåll - Projekt i Blekinge län

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

Trafikverket bygger om trafikplats Ronneby Väst, alltså korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, vidare till Borås och Göteborg. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi en ny förbifart öster om Backaryd.

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, och vidare till Borås och Göteborg. Förbi Hallabro kommer vägen att byggas om i ny sträckning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

Vi bygger om E22 sträckan Lösen–Jämjö till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Vi planerar att bygga tryggt för gång- och cykeltrafikanter mellan Ramdala och Jämjö. Idag går och cyklar oskyddade trafikanter intill befintlig E22. Efter ombyggnaden av sträckan Lösen-Jämjö blir E22 väg 743.

För att minska viltolyckor på E22 mellan Jämjö och Brömsebro har vi byggt viltstängsel och faunapassager som också ska göra djurens väg säkrare över E22.

Vi bygger ny gång- och cykelväg utmed väg 554 mellan Vekerum och Mörrum i Karlshamns kommun. Gång- och cykelvägen kommer innebära en smidigare och säkrare resa för oskyddade trafikanter längs sträckan.

För att utveckla Blekinge Kustbanan sträckan Kristianstad–Karlskrona till ett robustare transportsystem utreds åtgärder som ska minska restiden för den som väljer det gröna alternativet, komma fram smidigt och tryggt.

Vi planerar ett antal åtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult för att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten.