Logga in
Logga in

Projekt i Östergötlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Östergötlands län.

Innehåll - Projekt i Östergötlands län

Förbifart Söderköping är en del av vårt arbete att bygga säkrare vägar. Den nya sträckningen av E22 blir mötesfri med tre-fyra körfält och bidrar till en ökad framkomlighet både lokalt och längs kusten.

Vi gör ändringar i trafikplats Ljura i södra Norrköping för att trafikanter ska komma fram smidigare mellan E22, E4 och hamnområdet.

Vi ska utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs länsvägarna E 903 och E 904 i Krokek, Norrköpings kommun. Detta gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. 

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 35 mellan Rösten, söder om Grebo, och Sandtorpet. Vi vill även stärka möjligheterna till skol- och arbetspendling med kollektivtrafik.

Vi planerar att bygga en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar för en ny sträckning av väg 757 väster om Linghem för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vi planerar att bygga en vägtunnel under järnvägen vid Linghem istället för den befintliga järnvägsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar för två nya busshållplatser och en ny gång- och cykelport vid Linghem station. Med åtgärderna förbättrar vi trafiksäkerheten och kortar ner restiden för kollektivtrafiken.

Vi ska bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för dig som går och cyklar. Det ingår att förbättra busshållplatser.

Vi planerar en gång- och cykelväg mellan Vadstena och Motala. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.