Logga in
Logga in

Sommarens tågstopp på Mälarbanan 2022

2 juli–1 augusti är delar av Mälarbanan avstängd. Det innebär att pendeltågstrafiken ställs in på sträckan Stockholm City-Jakobsberg.

När tågen står still arbetar vi på spåren

Under perioden 2 juli klockan 02:00 till 1 augusti klockan 04:30 stänger vi av tågtrafiken på delar av Mälarbanan. Då har vi möjlighet att utföra arbeten längs spårområdet inför utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår.

Det innebär att pendeltågstrafiken ställs in på sträckan Stockholm City–Jakobsberg under fyra veckor: Tågen som kommer söderifrån vänder vid Stockholm City och tågen som kommer norrifrån vänder vid Jakobsberg. Besök SL:s webb (se länk nedan) för information om din pendeltågsresa under tågstoppet. Besök också SJ:s webb (se länk nedan) för information om hur regionaltågstrafiken går under denna period:
SL.se 
SJ.se

De pendeltågsstationer som påverkas helt av avstängningen är Sundbyberg, Spånga och Barkarby. Till/från dessa stationer går det inte att ta pendeltåget under tågstoppet.

Hur du reser under sommarens tågstopp

Istället behöver du välja ersättningtrafik. Information om ersättningstrafik (buss och tunnelbana) samt var SL:s pendeltåg och SJ:s regionaltåg vänder på sträckan, hittar du på sl.se och i SL-appen, respektive på sj.se och i SJ-appen.

Våra arbeten kan upplevas som störande

Under tågstoppet i sommar gör vi förberedelser inför utbyggnaden av järnvägen till fyra spår, bland annat på sträckan Spånga–Bromsten och i Sundbyberg.

I Spånga och Bromsten river vi befintlig järnväg, schaktar (gräver), spränger berg, gör markförstärkningar och bygger tillbaka ny järnväg. Vi arbetar också vidare med den nya gång- och cykeltunneln och kulverten. Mer information finns på vår områdessida:
Spånga/Bromsten/Solvalla.

I Sundbyberg arbetar vi i spårområdet mellan Fredsgatan och Löfströms allé. På sträckan borrar vi ner flertalet sponter som skapar en stödkonstruktion för kommande arbeten med den planerade tunneln. Vi kommer även att lyfta en ledningsbrygga på plats över spåren, mellan Sundbybergs torg och Stationsgatan. Mer information finns på vår områdessida: 
Sundbyberg.

I Barkarby arbetar vi med den nya, norra entrén till Barkarby station och nya plattformar för regionaltåg. Där bedömer vi att arbetsområdet är tillräckligt långt ifrån närboende för att inte störa. Mer information finns på vår områdessida: Barkarby.

Vi gör också arbeten (ordinarie arbetstid) på andra platser längs den avstängda sträckan. Exempelvis under vecka 27, dagtid klockan 07:00–19:00, genomför Trafikverkets underhållsentreprenör arbeten med kontaktledningen på sträckan Spånga-Barkarby.

På våra områdessidor här på webben uppdaterar vi informationen löpande om våra arbeten i ditt område under tågstoppet och på vilka tider vi jobbar. 

Utökade arbetstider

Vi arbetar klockan 07:00–19:00 med bullrande arbeten, och i övrigt till klockan 22:00. Tidvis kommer vi också att, i vissa områden, behöva arbeta dygnet runt och på helger. Du som berörs får informationsblad om detta i din brevlåda.

Kontakta oss

Om du upplever att du störs av våra arbeten, behöver ersättningsboende eller vill veta mer, mejla oss på projekt.malarbanan@trafikverket.se eller kontakta Trafikverkets Kundservice på telefon 0771-921 921. Vi har viss möjlighet att erbjuda ersättningsboende.

Hela landet gynnas när vi gör plats för fler tåg och resenärer

Vi bygger ut Mälarbanan för att fler ska kunna ta sig fram smidigt, grönt och tryggt. Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät och sträckan Tomteboda–Kallhäll är en av landets mest trafikerade sträckor.

För att undvika trängsel och förseningar bygger vi ut järnvägen från två spår till fyra på den cirka 20 kilometer långa sträckan. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt. Men det är några år kvar innan vi är klara och ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta säkert i anslutning till spåren. För att du som reser ska påverkas så lite som möjligt planerar vi in våra avstängningar när färre arbetspendlar med tåg. 

Kartan här nedanför visar hela Mälarbanans sträcka så som den kommer att se ut med stationer när utbyggnaden är klar. 

Andra arbeten under sommaren

Trafikverket gör banarbeten även på andra järnvägssträckor i Stockholmsområdet i sommar. 

Våra arbeten i Solvalla under sommarens tågstopp

Trafikverket kommer under tågstoppet att förbereda för utbygganden av järnvägen i Solvallas spårområde. Där arbetar även Region Stockholm (Trafikförvaltningen/SL) med att lägga brobalkar för Tvärbanan.  

Del av Stockholm Odenplan avstängd under tågstoppet

Även pendeltågstrafiken som berör Mälarbanans sträcka, den så kallade Bålstapendeln, är avstängd på Stockholm Odenplan under tågstoppet, och du behöver då ta tunnelbanan för den sträckan. Mer information finns på SL:s webb:
 SL.se.

Solnatunnlarna rustas upp 4 juli till 8 augusti

Trafikverket rustar upp tunnlarna söder om Solna station under åren 2021–2023. Den här sommaren stängs en tunnel av för trafik under perioden 4 juli – 8 augusti.  

Se sidan på länken nedan för mer information: 
Solnatunnlarna rustas upp


Spårbyte, Tomteboda–Huvudsta den 4–31 juli

Den 4 till 31 juli gör Trafikverket ett spårbyte mellan Tomteboda och Huvudsta och behöver arbeta dygnet runt. De nya spåren ger bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet. Arbetet är ett planerat underhåll och samordnat med Mälarbanans tågstopp.

Se sidan på länken nedan för mer information: 
Arbeten med spårbyten mellan Tomteboda och Huvudsta

Mer information om Trafikverkets arbeten i regionen i sommar hittar du på Stockholmssidan på www.trafikverket.se.  Så håll utkik där!

Tack för ditt tålamod!