Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Höst längs Hallsberg-Degerön

Brobyggen, tunga transporter, betonglining och förberedelser för byggstart. Under hösten arbetar vi på för fullt längs Hallsberg-Degerön!

Genom Hallsberg

Dubbelspåret genom Hallsberg är nu klart i sin helhet. Det innebär att vi nu har ytterligare ett spår på godsstråket genom Hallsberg och fyra nya tågväxlar som förbinder Västra Stambanan med godsstråket. Därmed har vi uppnått våra viktiga mål med ökad kapacitet och säkerhet för tågtrafiken genom Hallsberg.

Hallsberg–Stenkumla

Mellan Hallsberg och Östansjö kommer vi vid årsskiftet att börja bygga om kommunens vatten- och avloppsledningar, eftersom de befintliga ledningarna ligger där vi ska bygga den nya järnvägen mellan Hallsberg och Stenkumla.

Projektet är med i den nationella planen för transportinfrastruktur i Sverige 2022–2033. Därför kan vi nu upphandla den entreprenör som ska konstruera och bygga en bro över Bladsjön och en bro över riksväg 50. 

Kraftledningsflyttar vid Bladsjön och Tälle

Flytt av Svenska kraftnäts ledning över Bladsjön pågår och vi räknar med att det är klart innan årsskiftet. Trafikverkets och Ellevios ledningar i Tälle kommer att flyttas under 2023.

Dunsjö–Jakobshyttan

Betongliningen i Mariedammstunneln pågår. Först monterar vi ett dränerande och ett tätt membran mot tunnelns väggar och tak, sedan en isoleringsmatta för att skydda mot frysning. Slutligen monterar vi armering och platsgjuter betong i tak och väggar. Vi räknar med att bli klara med betongliningen i mars 2023.

Vi stänger av väg 602

Under hösten stänger vi av väg 602 från vägbron i Mariedamm ner mot den gamla idrottsplatsen. Detta för att vi ska bredda vägen och justera profilen så att korsningen blir säkrare. Trafiken leds då om genom Mariedamm. Utmed järnvägen pågår återställningsarbeten.

Jakobshyttan–Degerön

Under sommarens trafikavstängning byggde vi bland annat skyddsportaler i trä vid de större broarna i Anderstorp och Godegård. Detta för att arbetet med broarna ska vara säkert även när tågtrafiken rullar. Under hösten bygger vi brostöd, formar och armerar. Planen är att broarna ska gjutas färdigt under våren 2023.

Lastbilstransporter genom Godegård

Vi spränger i sprickdalen norr om Godegård. Bergmassorna krossas på plats och fraktas sedan genom Godegård och återanvänds på andra ställen för att bygga upp den nya järnvägsbanken. Därför pågår det mycket transporter med lastbilar och dumprar.

Faunapassager där djur kan passera

Vi har lagt ner ett antal trummor och rörbroar för vattenpassager under järnvägen. I samband med det lägger vi även ner trummor där mindre djur kan passera, så kallade faunapassager.

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget längs Hallsberg-Degerön i text och bild! I Byggdagboken kan du se hur järnvägsbygget går till och hur långt vi har kommit i arbetet.