Logga in
Logga in

Jämtland E45, Fåker–Brunflo, viltåtgärder

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Fåker och Brunflo. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt.

Varför?

För att minska risken för viltolyckor på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder på E45, mellan Fåker och Brunflo. I området sker många viltolyckor, främst med älg.  För att minska risken för viltolyckor och personskador på E45 vill vi sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt. Vi kommer att ha en dialog med berörda fastighetsägare för att få en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Viltvarningssystem kompletterar viltstängsel

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel för att vilt ska kunna gå över E45 på bestämda platser.

För sträckan mellan Fåker och Brunflo är förslaget att två sådana passager ska placeras. Vid dessa övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Viltpassagernas utformning

Vid viltpassagen finns en 30 meter bred korridor. Det finns en mast med kamera på båda sidor, och parkeringsfickor för skötsel av anläggningen.

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Tidsplan

1 Samråd maj 2021

2 Informationsmöte november 2021

3 Granskning av vägplan sommaren 2022

4 Byggstart hösten 2023

Kontakt

Lisa Tenning

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 47

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97