Logga in
Logga in

Jämtland Väg 87, Östersund–Lillsjöhögen, viltåtgärder

Vi vill minska risken för viltolyckor på väg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt.

Varför?

För att minska risken för viltolyckor på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Samrådshandling – planutformning

Inbjudan till samråd – planutformning Viltåtgärder i Jämtlands län: riksväg 87, Östersunds kommun

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs med riksväg 87. Vi bjuder nu in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad ni tycker. Varmt välkomna!

Tid och plats: den 19 maj 2022 kl. 18-20, Kyrkås bygdegård i Bringåsen, Bringåsen 110, 831 91 Östersund.

Vi informerar om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag till anläggning av viltstängsel och passager
  • förslagets miljökonsekvenser
  • ersättning
  • förändring av allmän/enskild väg
  • stängning av enskilda utfarter

Plats för handlingar: Om du vill förbereda dig för mötet finns ett underlag här på webben under Dokument. Underlaget finns också på Trafikverket, Kyrkgatan 43B, 831 34 Östersund.

Samrådstid: 12 maj–8 juni 2022

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 9 juni 2022. Ange diarienummer TRV 2021/70220. Du kan även lämna dina synpunkter digitalt i synpunktsformuläret nedan.

Mer information: Lisa Tenning, projektledare. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder i Jämtlands län. I området sker många viltolyckor, främst med älg. För att minska antalet viltolyckor och förbättra trafiksäkerheten på väg 87 vill vi sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt. Vi kommer att ha en dialog med berörda fastighetsägare för att få till en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Under våren 2022 undersöker vi den aktuella sträckan och möjligheterna med att vidta trafiksäkerhetsåtgärder. I maj 2022 planerar vi att bjuda in till samråd (samrådshandling), så håll utkik i tidningar och på den här projektsidan.

Viltvarningssystem kompletterar viltstängsel

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel för att vilt ska kunna gå över väg 87 på bestämda platser.

Vid dessa övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Samrådsmöte 19 maj klockan 18–20

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Viltpassagernas utformning

Vid viltpassagen finns en 30 meter bred korridor. Det finns en mast med kamera på båda sidor, och parkeringsfickor för skötsel av anläggningen.

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag dec 2021–jan 2022

2 Samrådsmöte på orten Maj 2022

3 Samrådshandling Maj–juni 2022

4 Granskningshandling Hösten 2022

5 Fastställelsehandling Våren 2023

6 Byggstart 2024

Kontakt

Lisa Tenning

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 47

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97