Logga in
Logga in

Projekt i Kalmar län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Kalmar län.

Innehåll - Projekt i Kalmar län

E22 är en viktig förbindelse genom hela sydöstra Sverige, genom att bygga om ökar vi framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan.

Vi planerar att bygga om E22 Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättra korsningspunkten mellan väg 40 och E22. Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

E22, Målbäcken–Gladhammar byggs om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vi kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar län. När det är klart sommaren 2025 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 130 som kommer förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Är det möjligt att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Ekerum och Borgehage? Det ska vi nu utreda.

Vi planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde och Rälla för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och för cyklister.

Vi utreder möjligheten att anlägga en gång- och cykelport under väg 136, i Köpingsvik.

Vi bygger om två korsningar och anlägger gång- och cykelväg mellan Rälla och Ekerum, på väg 136. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, samt för att underlätta för pendling.

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 37/47. Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.