Logga in
Logga in

Projekt i Örebro län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Örebro län.

Innehåll - Projekt i Örebro län

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vi ska bygga en trafikplats på E20 vid norra Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi bygger 4,6 kilometer ny väg genom skogen, strax norr om Hjulsjö. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan. 

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.