Logga in
Logga in

Projekt i Örebro län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Örebro län.

Innehåll - Projekt i Örebro län

Vi bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.

Från mitten av april fram till sommaren bygger vi en ny gång- och cykeltunnel under E20 i västra Laxå. Vägtrafiken får passera på en tillfällig väg intill och oskyddade trafikanter hänvisas till den näraliggande tunneln.

Vi ska bygga en trafikplats på E20 vid norra Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafiken.

Vi vill öka möjligheten till korttidsuppställning i anslutning till Örebro eftersom prognoserna pekar på att antalet tåg kommer att öka i kommande tågplaner.

Vi vill bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Planerad byggstart under 2025.

Vi planerar för att ändra sträckningen av väg 51 genom Marieberg för att förbättra framkomligheten i området.

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 63 förbi Hjulsjö har stora brister. Vi ska nu bygga om vägen på en 4,6 km lång sträcka för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.