Logga in
Logga in

Projekt i Örebro län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Örebro län.

Innehåll - Projekt i Örebro län

Vi bygger en överlämningsbangård, vilken har till uppgift att underlätta järnvägstransporter till närliggande industrier och förbättra framkomligheten i Frövi.

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i en tunnel under vägen. Åtgärden kommer att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Vi ska bygga en trafikplats på E20 vid Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Sveriges första permanenta elväg planeras att byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi har byggt ny väg genom skogen norr om Hjulsjö. Vi planerar att öppna den för trafik 30 november. Den nya vägsträckan är 4,6 kilometer lång, den är trafiksäkrare och har bättre framkomlighet.

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Trafikverket rustar upp järnvägen på sträckan Örebro-Frövi med spårbyte och underhållsåtgärder under perioden mars-oktober 2023.