Logga in
Logga in

Älmhults triangelspår

När vi bygger om Olofströmsbanan behöver vi bygga ett nytt triangelspår i Älmhult samt göra mindre ombyggnad av Älmhults bangård. Triangelspårets uppgift är att kunna vända hela tåget.

Karta

Sydostlänken i karta

Sydostlänkens betydelse för näringslivet är att skapa bättre rörlighet och stärka järnvägen. Genom att bygga nytt triangelspår i Älmhult ökar vi flexibilitet och minskar risker för förseningar på Södra stambanan och i järnvägssystemet som helhet. Kapaciteten på Sydostlänken kommer att öka och triangelspåret kan avlasta Älmhults bangård. Då kan vi undvika lokrundgång på Älmhults bangård, något som idag sker i stor utsträckning och som är både tidskrävande och tar kapacitet. Detta genom att skapa en effektivare och genare förbindelse för trafik som ska vidare söderut på Södra stambanan. Det ska vara smidigt att resa och transportera gods på järnvägen. 

Fakta: Triangelspår är inom järnvägstrafiksteknologin ett triangelformat spår där varje spets har en växel. Triangelspår kan vända hela tåg.

Vad händer nu?

En konsult är upphandlad för att ta fram en järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Triangelspår Älmhult.

En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts söder om Älmhult.

Tidsplan

Konsultens arbete är att ta fram en järnvägsplan.