Logga in
Logga in

Stockholm Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

Fyra nya spår är i drift fram till Spånga. Utbyggnad återstår av fyra spår på sträckan Spånga-Duvbo, vilket omfattar utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna.

Kostnad

25,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå, enligt förslag i Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033).

Om projektet

Den 20 km långa järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid och det gör att trängsel och förseningar är vanliga. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling och lättare arbetspendling i den växande Mälardalsregionen när alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Utbyggnaden innebär att vi byter ut och bygger ny järnvägsanläggning längs hela sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Vi tar bort allt gammalt och ersätter med nytt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Eftersom allt i anläggningen är nytt får vi en robustare järnväg som är mindre känslig för störningar som kan orsaka tågförseningar.

Vi bygger nya stationer

Vi bygger också nya stationer, gång- och cykelvägar, tågtunnlar och broar. I Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta bygger vi nya, ljusa och trygga stationer med nära anslutning till buss och tunnelbana så att det blir smidigt att resa kollektivt. I Barkarby planerar vi att bygga en ny stationsentré som ska ansluta till den nya tunnelbanan och Veddestabron, som vi också bygger en del av.

Vi bygger nya gång- och cykelvägar

Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Vid stationerna bygger vi också cykelparkeringar för att främja gröna trafikslag. Med fler gång- och cykelvägar skapar vi förutsättningar för dig att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå.

Vi bygger nya tågtunnlar

Genom centrala Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel. I Solna planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 450 meter lång tunnel ovan mark. Genom att bygga ut järnvägen i tunnlar frigörs yta och vi möjliggör kommunernas stadsutveckling.

Vi bygger nya broar

Vi bygger nya broar för dig som åker tåg, kör bil, går och cyklar och för djur som vill ta sig över järnvägen. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar. I Barkarby bygger vi en del av Veddestabron som går över E18 och järnvägen över till den nya Barkarbystaden.

Tillfälliga spår

Under hela byggtiden har projektet ett krav på sig att tågtrafiken behöver upprätthållas på två spår. För att kunna bygga anläggningen genom Sundbyberg och Solna, behöver den befintliga järnvägsanläggningen i ett första skede flyttas och trafiken rulla på tillfälliga spår. Detta för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna bygga det första tunnelröret genom Sundbyberg och stora delar av tråget och intunnlingen i Solna.

Byggtiden för att flytta spåren till sitt tillfälliga läge bedöms ta cirka två år och de kommer sedan att vara i drift i fyra år. Byggtiden för den permanenta järnvägsanläggningen beräknas till åtta år från det att den tillfälliga järnvägsanläggningen tas i drift och att projektet fått samtliga tillstånd för byggstart på plats.

Det här planerar vi att bygga genom Solna och Sundbyberg

Planerade tågstopp under 2022

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba på spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt.

Det kommer då påverka dig som reser med pendel-, fjärr- och regionaltåg. För att minska störningar försöker vi planera in avstängningarna när färre arbetspendlar, till exempel under helger. Under 2022 planerar vi att stänga av järnvägstrafiken under följande tider:

Sommar: 2 juli–1 augusti 2022

Det innebär att pendeltågstrafiken ställs in på sträckan Stockholm City-Jakobsberg under fyra veckor: tågen som kommer söderifrån vänder vid Stockholm City och tågen som kommer norrifrån vänder vid Jakobsberg.

De stationer som berörs helt är Sundbyberg, Spånga och Barkarby, då det inte går att åka pendeltåg alls till och från dessa stationer.

SL sätter in ersättningstrafik så besök deras webb sl.se eller SL-appen för att se vilka resealternativ som finns.

Tänk på att den totala restiden kan bli något längre på grund av banarbetet så se till att planera din resa.

Allhelgona: 4–7 november 2022

Mer information kommer.

Nyheter från Mälarbanan

Områdesinformation

Det är ett omfattande arbete att bygga ut Mälarbanan. Vi bygger i tätbebyggda områden och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar omgivningen. Här nedan hittar du information om pågående arbeten i just ditt område.

Ritad sträcka med ortsnamn som vsar Mälarbanans dragning.

En stor del av utbyggnaden är redan klar. Sedan 2019 rullar tågen med ökad kapacitet mellan Spånga och Kallhäll.

Mälarbanans tidslinje

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

2 Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2014

3 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2015

4 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2016

5 Fyra spår i drift på delsträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta 2016

6 Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby 2016

7 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

8 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby 2019

9 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

10 Förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckorna Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo 2020

11 Kompletterande granskning av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga 2021

12 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2023

13 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvudsta-Duvbo 2023

14 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Duvbo-Spånga 2024

15 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Duvbo-Spånga 2024

16 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

17 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

18 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

19 Planerad öppning av Huvudsta station 2034

Presskontakt

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice