Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ostlänken Foto: Mikael Ullén

Ostlänken - första steget mot nya stambanor i Sverige

Nya stambanor skapar och frigör kapacitet i järnvägssystemet.

Södra och Västra stambanan är en nationell pulsåder för person- och godstrafik. Idag är det trångt i spåren och banorna är störningskänsliga.

Mer kapacitet och mer tid för underhåll

Regeringen har bestämt att utbyggnaden av nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

På de nya stambanorna med nya sträckningar ges mer plats för fjärr- och regionaltåg. Samtidigt avlastas de befintliga stambanorna och kapacitet frigörs för fler gods- och pendeltåg.

Det skapas också förutsättningar för tider i spår för ett effektivt underhåll på befintliga stambanor. Kortare restider och punktliga resor knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga och hållbara resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

När vi bygger ut järnvägssystemet knyts Sverige närmare

Med Ostlänken tas det första steget mot nya stambanor i Sverige. Vårt mål är att Ostlänken står klart för persontåg 2035. Då kan fler ta tåget och det blir lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Vagnhärad och Södertälje samt Stockholm.