Logga in
Logga in

Projekt i Västmanlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västmanlands län.

Innehåll - Projekt i Västmanlands län

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Eriksbo till Tidö-Lindö i Västerås kommun.

Vi planerar att bygga om plankorsningen mellan väg 70 och järnvägen vid Kumla kyrkby. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för trafikanter som ska passera och ta sig över järnvägen.

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Kumla Kyrkby och Sala planerar vi en ny gång- och cykelväg längs väg 70. Vi ska också se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna längs sträckan.

Vi planerar att byta ut den så kallade Färjbron över Svartån vid Ekås för att bibehålla trafiksäkerheten. Den nya bron kommer också att öka framkomligheten då bredden möjliggör mötande trafik, vilket inte finns i dag.

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby. Dessutom ska vi se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Trafikverket bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

På väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra hittar du korsningarna Törundakorset, Rytternekorset och Dingtunakorset. Vi planerar för att förbättra säkerheten och framkomligheten i de tre utpekade korsningarna.