Logga in
Logga in

Projekt i Västmanlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västmanlands län.

Innehåll - Projekt i Västmanlands län

Vi ska reparera bron över Svartån i Forsby. Det är en omfattande reparation och bron måste därför stängas av för trafik. Vi påbörjar arbetet den 8 maj och vi beräknar vara klara i juni 2024.

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikverket moderniserar järnvägen i Sverige genom att ersätta två signalställverk i Kolbäck och Dingtuna. Arbetet kan komma att påverka dig som närboende och trafikant.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Eriksbo och Tidö-Lindö i Västerås kommun.

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Kumla kyrkby och Sala planerar vi en ny gång- och cykelväg längs väg 70. Vi ska också se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna längs sträckan.

Vi ska byta ut den så kallade Färjbron över Svartån vid Ekås. Vi gör det för att bibehålla trafiksäkerheten och öka framkomligheten. En ny bro väntas stå klar för trafik i oktober 2024.

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby. Dessutom ska vi se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Trafikverket bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

På väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra hittar du korsningen Dingtunakorset. Vi planerar för att förbättra säkerheten och framkomligheten i den utpekade korsningen.