Logga in
Logga in

Sommarens och höstens trafikpåverkande vägarbeten i Västerbotten 2023

Våra vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare.

I sommar och höst genomför vi olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken.  Vi byter bl a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera ställen.

Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikbegränsningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

För information om vilka jobb som pågår just nu gå till Vägarbeten på karta:

Se alla vägarbeten på karta

De mest trafikpåverkande jobben i Västerbotten sommaren och hösten 2023

Här är ett urval av de mest trafikpåverande jobben i Västerbotten under sommaren och hösten. Det är inte en fullständig lista över alla jobb. Större arbeten har egna webbsidor. Uppgifterna kan ändras.

E4, Skellefteå-trafikplats Ostvik

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juli-augusti. Längd: 17,4 km.

 

E4, Daglösten-Bureå

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juni-augusti. Längd: 16 km.

E4, Sikeå-Gumboda

Åtgärd: Ny beläggning och sätta upp mitträcken, viltstängsel och skyltar för att vägen ska bli mötesfri. Trafikpåverkan: Avsmalnade körfält, nedsatt hastighet, trafikljus, tillfälliga förbifarter och omledning. Tid: Maj-november. Längd: 10 km.

E4, Sikeå

Åtgärd: Byggande av trafikplats. Trafikpåverkan: E4-trafiken flyttas över till ramperna vid sidan av vägen under tiden som en ny bro byggs över E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. Nedsatta hastigheter. Tid: Från juni 2023, klart 2024. Längd: 1,6 km.

E4, Bygdeå-Sikeå

Åtgärd: Viltstängsel. Trafikpåverkan: Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma. Tid: Slutet av maj-augusti.

E4, Umeå-Nordmaling

Åtgärd: Sidoräcken. Trafikpåverkan: En körbana avstängd, mötande trafik. Tid: Mitten av maj-augusti. 

E4, Nordmaling-Husum

Åtgärd: Viltstängsel. Trafikpåverkan: Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma. Tid: Maj-augusti.

E12, Holmsund-Obbola-Umeå

Åtgärd: Byte tätskikt och beläggning bro över Umeälv (Obbolabron). Trafikpåverkan: Ett avstängt körfält, trafikljus. Tid: Maj-augusti. Längd: 390 meter.

E12, Västra länken, Umeåprojektet, Umeälv-E4 

Åtgärd: Nybyggnation. Trafikpåverkan: Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma. Tid: Maj-oktober. 

E12, Brattby-Vännäs 

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots, trafikljus. Tid: Juli-september. Längd: 5,5 km.

E12, Norrlunda-Betseledammen 

Åtgärd: Ny gång- och cykelväg, åtgärder på busshållsplatser och anläggning av refug vid bostadsområdet Lugnet. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt större delen av sträckan perioden maj-augusti. Under maj förbiledning och rödljus vid bostadsområdet Lugnet för byggande av refug. Tid: Maj-augusti. Längd: 2,6 km.

 

E12, Hemavan

Åtgärd: Hastighetsdämpande åtgärder. Trafikpåverkan: Avstängda körfält, nedsatt hastighet, trafikljus. Tid: Mitten augusti-oktober. Längd: 2,5 km.

E45, Dorotea

Åtgärd: Tätortsupprustning. Trafikpåverkan: Omledning, trafikljus, avstängd väg. Tid: Maj-oktober. Längd: 2,8 km.

Väg 90, Kvällån söder Åsele

Åtgärd: Ny bro. Trafikpåverkan: Smal förbifart. Tid: September 2023-maj 2024. Längd: 0,6.

Väg 92, Vännäs-vägskäl E12

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juli-september. Längd: 1,8 km.

Väg 92, Bjurholm-Eriksborg 

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juni-oktober. Längd: 15 km.

 

Väg 95, bro över Klintforsån, sydöst om Svanström 

Åtgärd: Byte av rörbro. Trafikpåverkan: Tillfälliga i ett körfält. Tid: Bytet är utfört, beläggningsarbeten och efterarbeten utförs under hösten 2023.  

353, genom Bjurholm

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juni-oktober. Längd: 1,6 km.

Väg 363, Haddingen (Pendlingsstråket Umeå-Vindeln)

Åtgärd: Nybyggnation av gång- och cykelväg, samt åtgärda två busshållplatser. Trafikpåverkan: Ev påverkan ett körfält, sänkt hastighet. Tid: Juni-oktober. Längd: 0,9 km.

Väg 363, Jillesnåle mot Ammarnäs

Åtgärd: Beläggningarbete. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet och lots. Tid: Preliminärt augusti. 

Väg 365, Åttonträsk-Tuvträsk 

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juni-augusti. Längd: 31,4 km.

Väg 365, Kvarnåsen-Norsjövallen 

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juli-augusti. Längd: 15,4 km.

Väg 372 och 827, Skelleftehamn 

Åtgärd: Ny bro över väg 827. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet, smal förbifart. Tid: Maj-augusti. Längd: 0,8 km.

Väg 372, Skellefteå-Skelleftehamn 

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Nattarbete kl 18-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt. Tid: Maj-augusti. Längd: 17,5 km.

Väg 503, Tegsbron (gamla E4 genom Umeå)

Åtgärd: Byte slitbetong. Trafikpåverkan: Avstängd körfält. Tid: Juli-september. 

Väg 503, 507, 363, 632 och 554, centrala Umeå

Åtgärd: Beläggningsarbete inför överlämnande till Umeå kommun. Trafikpåverkan: Nattarbete, lots och trafikljus. Tid: Juni-oktober. 

Väg 600, Östra Strömåker-Sundö

Åtgärd: Bärighetsåtgärder, armering. Trafikpåverkan: En körbana avstängd, mötande trafik. Tid: September- oktober. 

Väg 605, Sundö-Hednäs

Åtgärd: Bärighetsåtgärder, armering. Trafikpåverkan: En körbana avstängd, mötande trafik. Tid: September- oktober. 

Väg 620, Vindeln-Buberget

Åtgärd: Förstärkning, bärighetsåtgärder. Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Avstängd väg och omledning 4 dagar. Tid: Juni-oktober. Längd: 11 km.

Väg 633, Varmvattnet-Kvarnfors

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots och trafikljus. Tid: Juni-oktober. Längd: 15 km.

Väg 668, 681, 734, 735, Överklinten

Åtgärd: Avvattning. Trafikpåverkan: En körbana avstängd, begränsad sträcka. Kommer förekomma borttransporter av material. Tid: Augusti-september. 

Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken

Åtgärd: Förstärkning, bärighetsåtgärder, avverkning av sidoområdet, ny belysning. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt, mötande trafik, omledning. Tid: Maj-oktober. Längd: 8 km.

Väg 783 Risliden-Ajaur

Åtgärd: Beläggningsarbete Trafikpåverkan: Lots samt tafikljus. Tid: Juli-Augusti. Längd: 3,5 km.   

Väg 860, (gamla Kågevägen), Degerbyn-Kåge

Åtgärd: Trumbyte och stenplockning. Trafikpåverkan: Avstängd vägbana, eventuell omledning. Om möjligt sker åtgärden nattetid. Tid: Augusti-september. Längd: 10 km

Väg 1088, genom Kittelfjäll

Åtgärd: Ny gång- och cykelväg samt trumbyten. Trafikpåverkan: Avstängda körfält, nedsatt hastighet, trafikljus. Tid: Augusti-hösten 2024 Längd: 1,5 km.