Logga in
Logga in

Sveriges järnvägsnät

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 kilometer spår. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 kilometer. Den allra största delen av järnvägen är elektrifierad, omkring 80 procent.

Karta över Sveriges järnvägsnät

Via länken nedan hittar du en mer detaljerad karta över järnvägsnätet, som exempelvis visar driftplatser, trafikplatser och hållplatser, och vilka banor som är elektrifierade.